Utsikt över Hållö och Smögen.
Utsikt över Hållö och Smögen. Bild: Lasse Edwartz

Penningen styr helt i Sotenäs

Nya byggnader förstör utsikten, men gamla Smögen får en död hand över sig.

ANNONS

Delårsboendet lovprisas som alltid av de styrande borgarna i Sotenäs. Även medierna är positiva till delårsboendet. Är man inte skriven i kommunen utgår heller ingen kommunalskatt, men detta tycks helt sakna betydelse för de styrande.

En havsvik med tillhörande mark har nyligen sålts för 15 miljoner kronor. Ytterligare köp av industrifastigheter, magasin, sjöbodar och sprängning av berg för att komma fram till hamnen, allt till en summa av 100 miljoner. När så all mark är uppköpt säger de som ska bygga: nu kan ni inte stoppa det hela. Byggnadsnämnden håller naturligtvis med.

Innan man kan börja bygga de billiga hyresrätterna och pensionärslägenheterna som utlovats i media, för ortens ungdomar och pensionärer, ja då kommer nästa krav från fastighetsbolaget. Bolaget kommer att hävda inlösen av marken som har blivit så dyr, vi måste höja husen med ytterligare en våning, till fem våningshus för att få ekonomi i det hela. Okej, säger nämnden, höjning av hus har vi ju beviljat tidigare på Kleven. Den kvarvarande utsikten över havet och Hållö försvinner då helt från husen i gamla Smögen. Att havsutsikt försvinner från ortsbefolkningen är ingen stor sak för de styrande borgarna. Men nu försvinner även utsikten från många delårsboende, så trist kan tyckas.

ANNONS

I gamla Smögen ska en bevarandeplan tas fram. Som man kan förstå ska alla moderna material bannlysas. Det skulle bli informationsmöten om planen, varför denna tystnad? Eller är tillbakagången till 1800-talet redan klubbad igenom?

På ena sidan av Smögens vackra hamn får man göra precis som man vill. På den andra sidan ska en död hand läggas över det gamla Smögens samhälle.

Helårsboende Smögenbo