I den kommunala politiken handlar det om förtroende samt om att vara ärlig mot sig själv, sina partikamrater och sina samverkanspartners, skriver insändaren.
I den kommunala politiken handlar det om förtroende samt om att vara ärlig mot sig själv, sina partikamrater och sina samverkanspartners, skriver insändaren.

Politik är viktigt, utmanande och utvecklande

I den kommunala politiken handlar det om förtroende samt om att vara ärlig mot sig själv, sina partikamrater och sina samverkanspartners, skriver insändaren.

ANNONS

Svar på: ”En period till för Munkedals Framtid”.

Politik tar tid, för det mesta, men ibland kan det gå väldigt fort från tanke till beslut.

Politik är inget man gör ensam, man gör det tillsammans, med andra i sitt eget parti.

Politik är samverkan med andra, att ge och att ta, och att kunna kompromissa för att nå framgång.

I den kommunala politiken handlar det om förtroende samt om att vara ärlig mot sig själv, sina partikamrater och sina samverkanspartners. När man är med i ett parti, har man gjort ett aktivt val för att vara med i partiet, att dela dess värderingar samt att någon enstaka gång få låta (partiet) "laget gå före jaget"

ANNONS

När man inte längre känner sig bekväm i de beslut, och den väg partiet väljer att ta, lämnar man partiet. Man lämnar då också de positioner och platser som man fått genom att bli invald på det partiets mandat.

Om man på något sätt gör saker som strider mot partiets värderingar och regler, kan man bli utesluten ur partiet, och då lämnar man självklart också de platser man fått utifrån sitt tidigare medlemskap.

Det behövs fler personer som engagerar sig i politiken, för det är en viktig roll, och ett mycket utvecklande uppdrag. Men samtidigt ska man vara medveten om att det kräver ett antal timmar i inläsning, i möten och konstruktiva diskussioner inom partiet och inte minst förmåga att samverka med andra.

Karin Blomstrand

Gruppledare Liberalerna i Munkedal

ANNONS