Politiker – dags att tänka rätt ekonomiskt!

Börja prata med medborgarna och i synnerhet människor som berörs, och skapa en levande dialog som borgar för starkt grundade beslut, menar skribenten.