Politiker måste tala sanning

Socialförsäkringsminister Annika Standhäll säger att det inte är flyktingar utan äldre som sätter press på vården. Det ligger mycket i det. En minister måste emellertid förstå att uppgiften för folkvalda är att se till att de äldres vårdbehov tillgodoses.

ANNONS

Regeringen skall i första hand använda skattepengar för medborgarnas behov. Det självklara att folk åldras framställs nu som en oväntad händelse för att förklara brister i vården. Dessa har uppstått genom att miljarder årligen går till migration som skapar utsatta områden och sociala problem.

Det blir brister när regeringen årligen ger bort miljarder skattepengar till utlänningars behov och i vansinnesprojekt som SIDAS bidrag om 70 miljoner kronor för feministisk snöröjning i Ukraina. Behoven för migrationen tilltar år efter år, genom att landet fylls på med fler som är svåranställbara och inte har västerländska värderingar och utbildning.

Det är för att regeringen framhärdar med sin migrationspolitik, som pengar saknas för att hålla vården igång. Det är därför vårdanställda inte kan erbjudas attraktiva löner och arbetsvillkor. Det är därför vårdpersonalen flyr och de som är kvar är utarbetade. Det är därför patienter får ligga i korridorer och avdelningar stängs av brist på personal och pengar. Det är därför antal fattiga pensionärer ökar och inte har råd med mediciner och tandvård.

ANNONS

Strandhälls argumentering om många gamla är på samma intellektuella nivå som att hävda att skogsbränder beror på att det finns för många träd. Det är väljarnas uppgift att se till att sådana som Strandhäll byts ut.

Jan Ivarson