Lagstiftningen kring strandskydd är mycket tydlig, menar Inge Löfgren.
Lagstiftningen kring strandskydd är mycket tydlig, menar Inge Löfgren. Bild: Henrik Holmberg/TT

Politiker slirar på strandskyddsreglerna

Sveriges riksdag har beslutat i lagstiftning att det inte är tillåtet att bygga på Sveriges stränder.

ANNONS

Svar till Matheus Enholm (SD)

LÄS MER:Problem att dra alla kommuner över en kam om strandskydd

Exempelvis får inte nya byggnader uppföras. Sedan 2009 är det Sveriges kommuner som ansvarar för att lagstiftningen följs. Det innebär att politiker har ett stort ansvar för att lagstiftningen följs.

Munkedals samhällsbyggnadsnämnd har på septembermötet gett dispens för ett nytt fritidshus utanför Hedekas. Fritidshuset planeras att byggas i direkt anslutning till Håjumsälven och i en känslig meanderslinga. Ärendet är uppseendeväckande på flera sätt. Tjänstemännen föreslog avslag på grund av att det inte är möjligt att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Några särskilda skäl finns inte enligt tjänstemännen.

Ordförande Matheus Enholm (SD) yrkade för bifall på ansökan om dispens från strandskyddet med hänvisning till att den sökta åtgärden medför en positiv utveckling för landsbygden och därmed utgör särskilt skäl utifrån landsbygdsutveckling i strandnära läge. Platsens närhet till Hedekas samhälle bidrar också till ökat kundunderlag och till befintlig service till orten.

ANNONS

LÄS MER:Att inskränka på strandskyddet är att begränsa tillgången till vår miljö

Ingen av Enholms skäl kan dock användas för dispens. Lagstiftningen är mycket tydlig. Det måste finnas skäl som uppfyller lagens krav. I lagstiftningen står klart vad som inte är tillåtet och vad som är tillåtet.

Med ledning av ovanstående är det förvånande att nämndens ledamöter från SD, M, S och C inte följer lagstiftningen. Matheus Enholm som är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden har ett extra stort ansvar för att lagstiftningen följs. En ordförande får extra ekonomisk ersättning för att på deltid som högst ansvarig leda nämndens arbete. I detta ansvarsområde ingår att skaffa sig god kunskap om sakområdet och gällande lagstiftning.

Inge Löfgren

Ordförande i föreningen Strandskyddarna

LÄS MER:Allmänhetens frihet kan vara i fara om M får sin vilja igenom