Politiker väljer exempel som bäst gynnar partiets politik

Brist på billiga bostäder för ungdomar beror inte på på dålig bostadspolitik utan på förödande migrationspolitik, menar skribenten.