Politiska majoriteten i Uddevalla har lasten förskjuten åt vänster

Det regeringsbärande partiets valresultat blev historiskt lågt. Regeringsbildningen efter valet blev historiskt lång och historiskt komplicerad. En del partiers svek i regeringsbildningsprocessen var av historiska mått.

ANNONS

Nu har vi en Socialdemokratisk regering som genomför närmast nyliberala reformer som inte ens den förra borgerliga regeringen vill befatta sig med.Reformer som att sänka skatten för de allra rikaste genom avskaffad värnskatt, införandet av marknadshyror och annat som Socialdemokraterna med vänner spenderade höstens valrörelse åt att skrämma väljarna med, men som när makten stod på spel accepterades utan tillstymmelse till tvekan. Lokalt fick vi en politiskt oklar majoritetskonstellation som spänner från Miljöpartiet till Moderaterna. Då samtliga partier av den tidigare Alliansen ingår i den nybildade majoriteten borde en borgerlig hållning rimligen vara given, men riktigt så enkelt tycks det inte vara i denna brokiga skara.

ANNONS

Det kan tyckas att Moderaterna inte borde ha några svårigheter att hålla den politiska skutan döpt till Samverkansmajoriteten upprätt, men man kan ändå skönja slagsida åt babord när den sakta skrider ut ur hamninloppet.

Efter regeringsbildningen har nämligen ett nytt politiskt landskap tagit form. Vi har gått från en tid där migrationen beskrevs som en förutsättning för att klara välfärden till att idag tala om hur välfärden ska klara av migration. Denna förändring har inneburit att liberala partier gjort en påtaglig positionsförflyttning åt vänster.

Denna förskjutning av lasten ombord utgör tillsammans med Miljöpartiets medverkan en delförklaring till vadan Samverkansmajoriteten lutar åt vänster. Men det ger oss ändå inte hela svaret på frågan om varför skeppet har slagsida. För det märkliga är nämligen att den interna mandatfördelningen inom besättningen, i ett stort antal politiska sakfrågor, matematiskt resulterar i att skutan borde ha lutat åt det andra hållet.

Under mandatperiodens första år har vi Sverigedemokrater bland annat lagt fram förslag om införandet av ett tiggeriförbud, förslag till förhållningssätt i frågan om återvändande terrorister, förslag till trygghetsskapande åtgärder i såväl det offentliga rummet som i skolan. Ingen av dessa motioner har ännu kommit upp för behandling i kommunfullmäktige. Ser man till de svar som de lokala partigrupperna redogjort för i SVTs lokala valkompass så framgår det att en majoritet inom samverkansmajoriteten vill införa ett tiggeriförbud i Uddevalla och således borde väl då ett sådant vara på plats under hösten?

ANNONS

När gröna löv till hösten övergår i gult kommer dessa motioner och andra frågor att avhandlas och först då kommer vi att få en bättre bild av vart den politiska tyngdpunkten ligger ombord på samverkansmajoriteten. Först då kommer Uddevallas väljare att få reda på vad deras röster faktiskt resulterat i.

Martin Pettersson

SD Uddevalla