Sättet att organisera samhället är en ödesfråga, inte Preems utbyggnad. Dagens transportsystem både till land och hav, och dess volym, måste ifrågasättas, skriver Yngve Berlin (K).
Sättet att organisera samhället är en ödesfråga, inte Preems utbyggnad. Dagens transportsystem både till land och hav, och dess volym, måste ifrågasättas, skriver Yngve Berlin (K). Bild: Lasse Edwartz

Preem är inte ödesfrågan för miljön

Klimatförändringarna är en ödesfråga för människor och miljö, och vårt beroende av fossil energi måste fasas ut och ersättas med annan energiteknik, det råder det ingen tvekan om.

ANNONS

Men även sättet att organisera samhället är en ödesfråga. Dagens transportsystem både till land och hav, och dess volym, måste ifrågasättas. Nödvändiga transporter måste begränsa sin miljöpåverkan.

Internationella förbud att använda och förorena haven med svavel och partiklar från restolja/tjockolja är ett litet steg i rätt riktning.

Sverige exporterar alltmer miljöförstörelse genom att lägga produktionen utanför den egna gränsen och utanför eget ansvar. Angelägna miljömål och slutna miljöavtal blir därmed missvisande och transporter miljövidrigt långa.

Skärpt miljölagstiftning och ökad miljömedvetenhet hos allmänheten, samt bevarandet av miljökänslig produktion inom Sveriges ansvarsgränser, är avgörande för hur vi kan begränsa negativ miljöpåverkan.

ANNONS

I detta perspektiv blir ett nej till Preems utbyggnad ett kontraproduktivt beslut. Därför går Kommunistiska Partiet på kommunstyrelsens beslut att tillåta en utbyggnad.

Yngve Berlin (K)

kommunstyrelseledamot i Lysekil