”Nu ska man nog inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”, skriver Yngve Berlin (K).
”Nu ska man nog inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”, skriver Yngve Berlin (K). Bild: Edvin Bergstrom

Preem-björnen blev symbol för brokig miljörörelse

Preem backar från den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil. Det så kallade ROCC-projektet, att uppgradera svavelhaltig restolja till bland annat renare fartygsbränsle, skrotas. Skälet uppges vara att det inte längre bedöms tillräckligt profitabelt, eller ”kommersiellt hållbart”.

ANNONS

Huruvida detta är hela sanningen är svårt att bedöma. Preems affärsidé byggde på en utlovad skärpt internationell lagstiftning, med förbud att använda restolja som fartygsbränsle.

Faktum är att internationell lagstiftning om renare drivmedel för att minska föroreningarna i de hårt belastade haven är akut. Så länge det finns en efterfrågan och frakter förekommer, kommer någon att leverera gångbart drivmedel, eller? Så det enda vi säkert vet i dag, är att denna produkt inte kommer att produceras i Lysekil.

LÄS MER:Preemraff drar tillbaka ansökan om utbyggnad

Hur restoljans framtida användning blir, nu när den inte kommer att tas om hand i Lysekil ger Preem inget svar på. Men så länge det inte existerar förbud att exportera den, är i alla fall vi miljövänner i Kommunistiska partiet i Lysekil bekymrade.

ANNONS

Annars handlar den mediala efterskörden mycket om vilken betydelse opinionen mot utbyggnaden haft för Preems beslut. Ingen, säger Preem, det är affärsmässiga grunder och ROCC-projektet var, ”tekniskt utmanande och resurskrävande”. Ja, självklart är det så.

Men en viss betydelse har miljöopinionen naturligtvis haft. Mest symbolisk, för att peka på oljan som ett avgörande hot mot miljön och framtiden. Preem-björnen har blivit en enkel och tydlig symbol som samlat en minst sagt brokig miljörörelse. Budskapet, att kunde man bara betvinga denna ”best”, då var mycket vunnet i kampen för klimatet. Nu ska man nog inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten. För vilken verklig, positiv global miljöeffekt Preems senaste beslut får, är skrivet i stjärnorna. För ”marknaden” är precis som växthusgasen, gränslös och förödande.

LÄS MER:Nu går Preem vidare med nya planer för Preemraff

Så i vilket fall, så återstår storviltet att betvinga, för att göra verklig skillnad i kampen mot rovdrift och miljöförstörelse.

I det ”lilla” behöver vi samlas för en vettigare transportpolitik där elektrifierad järnväg och sjöfrakt (utan restolja) sköter nödvändiga transporter av nödvändiga varor, och ersätter landsvägstransporterna.

I det stora så måste vi agera mot krig och krigsindustrin och den orättfärdiga världsordningen.

Yngve Berlin (K)

Kommunstyrelseledamot i Lysekil