”Ökad förnybar produktion är Preems främsta prioritet. Till år 2030 ska vi ha utökat produktionen med nästan 20 gånger jämfört dagens produktion, till 5 miljoner kubikmeter årligen”, skriver Stig Nilsson och Ludwig Kollberg från Preem.
”Ökad förnybar produktion är Preems främsta prioritet. Till år 2030 ska vi ha utökat produktionen med nästan 20 gånger jämfört dagens produktion, till 5 miljoner kubikmeter årligen”, skriver Stig Nilsson och Ludwig Kollberg från Preem. Bild: Edvin Bergström

Preem gör inga satsningar på ökad produktion av fossila bränslen

Den 14 augusti skickade Stefan Edman ett öppet brev till Preem. Brevet var en uppmaning till Preem att lämna det fossila bakom sig, och satsa på den förnybara omställningen i stället. Preem kan inte annat än att hålla med Stefan. Satsningen på förnybart står högst i kurs på Preem som har en ambitiös investeringsplan de kommande tio åren.

ANNONS

Svar till Stefan Edmans öppna brev till Preem (togs upp i ledarkrönikan 12 september)

LÄS MER:Nu vill jag ha svar från Preem

För det första, stort tack Stefan för ditt brev! För Preem är det viktigt att vara en del i samhällsdebatten och tar gärna diskussionen om hur vi kan utveckla verksamheten i både Lysekil och Göteborg.

För det andra så vill vi klargöra att Preem bara investerar i projekt som är ekonomiskt försvarbara och som vi ser ska bidra till Preems långsiktiga strategi och klimatmål – att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag. Vi måste helt enkelt genomföra ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar för att kunna nå målet i tid.

ANNONS

För det tredje så är Preem självklart medvetna om att den fossila oljan är på väg bort. Just därför genomför vi inga satsningar på ökad produktion av fossila produkter. Den eventuella utbyggnad som varit föremål för debatt syftar inte till att öka produktionen, utan att uppgradera de produkter som vi redan har på raffinaderiet.

Med andra ord skulle en utbyggnad bli en integrerad del i raffinaderiets förnybara omställning

För det fjärde gjorde vi hösten 2019 en revidering av miljötillståndsansökan där vi klargjorde att en eventuell utbyggnad skulle vara en del av den förnybara satsningen. De förnybara råvarorna skulle först blandas in i liten skala för att på sikt öka. Med andra ord skulle en utbyggnad bli en integrerad del i raffinaderiets förnybara omställning. En helt fossil anläggning har inte varit aktuell på länge!

För det femte så är det viktigt att klargöra ursprungen till raffinaderiernas klimatutsläpp. I mångt och mycket handlar det om utsläpp som genereras vid vätgastillverkningen. Vätgasen används för att ”ladda” bränslet med energi och tillverkas idag främst av naturgas. I teorin finns det flera sätt att ersätta vätgasen, exempelvis genom att skifta från naturgas till biogas. Det går även att producera vätgas från vatten genom så kallad elektrolys, som Stefan Edman påpekar. Utmaningarna med detta är dels skyhöga kostnader, dels att det krävs en kraftig ökning av fossilfri el till raffinaderiet. Tyvärr är elnätet inte tillräckligt utbyggt utan kräver omfattande utbyggnader i västra Sverige innan det kan realiseras i riktigt stor skala.

ANNONS

Och sist men inte minst. Ökad förnybar produktion är Preems främsta prioritet. Till år 2030 ska vi ha utökat produktionen med nästan 20 gånger jämfört dagens produktion, till 5 miljoner kubikmeter årligen. Preemraff Lysekil kommer att vara en avgörande anläggning på den resan, och vi ser fram emot att utveckla raffinaderiet till en av världens främsta förnybara anläggningar!

Ludwig Kollberg

Stig Nilsson

ansvariga för samhällskontakter på Preem