Demonstration mot Preemraff
Demonstration mot Preemraff Bild: Karl af Geijerstam

Preem måste få bindande krav på omställning

Dags att ställa om till produktion av biodrivmedel på Preemraff

ANNONS

Svar till Preem 9 mars

LÄS MER:Klimatmålen kan nås, tack vare Preemraff

Först vill vi tydliggöra att vi skriver våra debattartiklar som privatpersoner med grund i våra professioner. Inget annat. Vi förvånas därför över att partibeteckningar blandats in av Preems Stig Nilson och Ludwig Kollberg. Eftersom det är Preems ledning som fattar beslut om bolagets inriktning är debattartikeln självklart riktad mot dem. Att då använda sin personal som slagträ i en debatt som handlar om medborgares oro inför klimatförändringar och omställning får absolut stå för Preems ledning.

Vi vill åter betona att vi anser Preems utvecklingsplaner för att skyndsamt utöka sin produktion av biodrivmedel ligger i linje med klimatanpassningen. Preem har möjlighet att med sin erfarna och kompetenta personalstyrka utgöra en viktig del i omställningen till en ökad produktion av biodrivmedel. Det ligger också i linje med klimatanpassningen att någon verksamhet i Sverige hjälper till att utveckla teknik för koldioxidinfångning- och lagring (CCS-teknik). Men tekniken är energikrävande och kostsam och kan både i utvecklings- och användarstadiet komma att behöva ekonomiskt stöd från samhället, dvs oss skattebetalare. Enligt internationella och nationella experter (till exempel IPCC och Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen SOU 2020:4) bör CCS tekniken främst användas som ett komplement i en omställningsprocess där huvudåtagandet måste omfatta kraftiga reduktioner av koldioxidutsläpp från alla verksamheter. Därför blir det omvänt när Preem till synes motiverar kraftigt ökade koldioxidutsläpp med satsning på CCS-teknik.

ANNONS

LÄS MER:Preemraffs utbyggnad går inte ihop med klimatmålen

Precis som Preems Stig Nilson och Ludwig Kollberg medger är Preems löften om successiv övergång till biobränsleproduktion inte miljörättsligt bindande och löftena ingår inte i ansökan om utbyggnad. Under Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar i förra veckan stod det klart att alla motparter i målet var förbryllade över att Preem blandar ihop sitt ”klimatlöfte” (Bilaga A) med den reella ansökan. Den oro vi ville förmedla i vår artikel liksom många andra gjort i debattinlägg är inte obefogad och delas även av organisationer och statliga myndigheter. Det viktiga i denna öppna debatt är att information framförs på ett sätt så att alla klart kan skilja på vad som är fakta och vad som är marknadsföring kring Preems klimatlöfte. Även om ansökan debatterats friskt för och emot så är detta inte en opinionsfråga där det gäller att vinna anhängare utan ansökan avgörs till slut av regeringen med juridisk grund i klimatlag och miljöbalk.

BIL Sweden rapporterade nyligen att man bedömer att fordonsflottan i Sverige med rätt styrmedel till 80 procent kommer vara elektrifierad redan 2030. Rimligen drivs de återstående 20 procent då främst av biobränslen. En lika snabb utveckling kan förmodligen förväntas i Europa. Det finns alltså en stor marknad för biobränslen inom en snar framtid och här skulle Preem kunna ta på sig ledartröjan. Det som behövs nu för allas skull är juridiskt bindande villkor för att sätta press på Preem att genomföra sitt ambitiösa och nödvändiga klimatlöfte. Endast då kan Preem bidra till att nå Sveriges klimatmål och säkra framtidens arbetstillfällen.

ANNONS

Mikael Wennergren

Arkitekt och samhällsplanerare, Skaftö

Maria Granberg

Marin ekotoxikolog och miljöforskare, Lysekil

LÄS MER:Arkitekten ville undvika tristess – tog Preem-jobb under storstoppet