Preem skapar ett hållbart samhälle

De som protesterar mot Preems utbyggnad är nyttiga idioter för den oljeindustri som struntar i miljön.

ANNONS

Det definitiva beslutet om Preems utbyggnad närmar sig och från Socialdemokraterna på Stångenäset vill vi vara tydliga med hur vi ser på saken, då vår partilednings ställningstagande låter vänta på sig och verkar låta Miljöpartiet styra i den här frågan.

Självklart ser vi möjligheterna till ökad sysselsättning och kommunal utveckling i Lysekils kommun och grannkommunerna, som mycket viktiga, men vi ser också milöaspekterna som lika viktiga. Med det menar vi miljön i ett nationellt och globalt perspektiv inklusive omställningen till koldioxidfria drivmedel hos Preem.

Preem är i dagsläget ledande på miljöområdet bland världens raffinaderier. Preem har också en mycket ambitiös planering för att om några år kunna producera klimatneutrala drivmedel.

ANNONS

Vi ser det som mycket viktigt att Preem får förutsättningar att fortsätta i sin ledande roll att framställa miljövänliga drivmedel och inte stoppas av kortsiktiga och miljöpopulistiska skäl. Vi är medvetna om att koldioxidutsläppen till en början kommer att öka efter utbyggnaden i själva raffineringen av den tjockolja det handlar om. Men den ökningen motsvaras av minskning i förbränningen och dessutom innebär det radikalt lägre svavelutsläpp. Svavel som annars riskerar att hamna i haven eller luften när tjockoljan raffineras av bolag utan Preems miljöambitioner.

En sak som inte framkommit i diskussionerna är att den totala förbrukning av drivmedel inte lär minska om Preem inte får genomföra sin utbyggnad. Däremot kommer miljöskadliga utsläpp att öka från andra raffinaderier världen över, som naturligtvis hoppas på att Preem får avslag och som gnuggar händerna av förtjusning över den draghjälp man fått från motståndarna till Preems utbyggnad. Därför är de som protesterar mot Preems utbyggnad nyttiga idioter för den oljeindustri som struntar i miljön. Säkert var det inte så man tänkte - men så är det.

Vi socialdemokrater vill uttala vårt stöd till planerna att bygga ut Preemraffinaderiet.

Vi socialdemokrater vill vara den kraft som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige och vår kommun står inför idag. - Vi kan om vi bara vill.

ANNONS

Socialdemokraterna på Stångenäset

Sven Gunnar Gunnarsson, Anders Henriksson, Klas Mellgren. Christina Gustafsson, Ulf Nilsson, Per Olof Gustavsson, Kerstin Nicander, Margareta Lundqvist, Carl Gustav Hallgren, Kristiana Johnsson, Bengt Berndtsson, Jan Skarp