Preemraff gör en kortsiktig och vinstdriven satsning

Miljöpartiet: Nyinvestering i fossil infrastruktur kan inte tillåtas

ANNONS

Replik till Socialdemokraterna 3 mars

Socialdemokraterna i Stångenäs skriver i en debattartikel i Bohusläningen 3 mars att ”de som protesterar mot Preems utbyggnad är nyttiga idioter för den oljeindustri som struntar i miljön”. Man anser även att det egna partiet låter Miljöpartiet styra i frågan om Preem. Både nationellt och i Lysekils kommun styr Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Att då kalla sina medstyrande politikerkollegor för ”nyttiga idioter” är minst sagt anstötligt och kräver en offentlig ursäkt.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och vårt handlingsutrymme krymper. Att de kommande tio åren är avgörande är etablerad fakta och inte ett anspråk på att vara alarmistisk. Extremväder, klimatrelaterade naturkatastrofer och misslyckande att motverka klimatförändringarnas effekter har identifierats av World Economic Forum i deras årliga riskrapport 2019 som de största och mest sannolika hoten mot det globala civiliserade samhället. Det är här vi står nu. Miljöpartiet nationellt och i Lysekil står för en progressiv klimatpolitik som ligger helt i linje med den forskning som bedrivs på området och de rekommendationer om omställningstakt som IPCC, World Economic Forum, Future Earth Foundation, EU och FN förespråkar för att vi ska nå 1,5-gradersmålet, uppfylla Pariskonventionen och därmed säkra en rimlig framtid för kommande generationer. Detta medför att nyinvestering i fossil infrastruktur inte kan tillåtas, att subventioner till fossilindustrin måste avvecklas och att alla koldioxidutsläpp måste minskas.

ANNONS

I sin debattartikel skriver Socialdemokraterna i Stångenäs att Preem ”inte ska stoppas av kortsiktiga och miljöpolitiska skäl”. Man kan då fråga sig om Socialdemokraterna i Stångenäs har läst Preems ansökningshandlingar eller om de inte tror på klimatförändringarna och den takt med vilken vi måste agera. Anledningen till att MP i Lysekil är emot en kortsiktig satsning som till mer än 90 % handlar om nyinvestering i fossil infrastruktur är just för att man värnar en långsiktig hållbar utveckling. Det Socialdemokraterna i Stångenäs värnar i sitt uttalande är kortsiktiga vinstintressen och en storsatsning på vår idag mest miljöfarliga verksamhet, vilket ligger mycket långt från utvecklingsmålen för Agenda 2030 och nationella miljömål som man skrivit under på att följa.

Den fortsatta argumentationen i artikeln vittnar om att man okritiskt litar på oljebolagets löften om klimatsatsningar som Preem själva skriver endast kommer att infrias ”om miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”. Att Preem vidare skulle vara bättre än andra raffinaderier miljömässigt må vara riktigt men uppgiften härstammar från en sekretessbelagd rapport gjord av Solomoninstitutet som är ett benchmarkingföretag och har ingenting med objektiva forskningsbaserade fakta att göra. Hur författarna kan utvärdera raffinaderiets miljöstatus är således oklart. Miljöpartiet i Lysekil välkomnar en grön satsning på förnybara drivmedel hos Preem och stödjer den av Naturvårdsverket föreslagna utfasningen av bolagets fossila produktion beskriven i remissyttrandet till Mark och miljööverdomstolen i Preems ärende.

ANNONS

Maria Granberg (MP)

Gruppledare

Emma Nohrén (MP)

Förste vice ordförande KS

Lysekil