Emma Nohrén och Esther O'Hara från Miljöpartiet köper inte argumenten för Preemraffs utbyggnad.
Emma Nohrén och Esther O'Hara från Miljöpartiet köper inte argumenten för Preemraffs utbyggnad. Bild: Lasse Edwartz

Preemraff skapar kortsiktiga jobb och bidrar inte till ett bättre samhälle

"När coronapandemin bröt ut ”tvärdog” debatten om Preems satsningar på nya drivmedel inom transportsektorn." Så inleder Christer Ahlen (S) sin debattartikel om Preemraffs nya raffinaderi. Coronapandemin har satt stora delar av vårt sätt att leva på sin spets. Människors liv, hälsa och ekonomi står på spel och flera samhällssektorer prövas hårt.

ANNONS

Replik till Christer Ahlen (S)

LÄS MER:Vi kan inte säga nej till ny teknik i klimatets tjänst

I den akuta krisen måste vi göra vad vi kan för att rädda liv och minska smittspridningen, men det kommer att komma en tid när vi tillsammans behöver bygga upp samhället igen. Det arbetet börjar nu, och det samhälle vi skapar måste vara något bättre än det vi lämnat bakom oss.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och vårt handlingsutrymme krymper varje dag. Att de kommande tio åren är avgörande för att lösa klimatkrisen är etablerad fakta och inte ett anspråk på att vara alarmistisk. Extremväder, klimatrelaterade naturkatastrofer och miljontals klimatflyktingar är vad vi har att vänta om vi inte agerar nu.

ANNONS

I sin artikel skriver Christer Ahlen (S) att Preems nya raffinaderi skulle vara en “unik satsning på ny teknik i klimatets tjänst”. Men Preems nya verksamhet skulle medföra utsläppsökningar på ungefär 1,7 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar att koldioxidutsläppen i Sverige skulle öka med 3 procent vilket vore förödande för klimatet.

Återuppbyggnaden efter coronapandemin behöver ske både globalt och lokalt – och en satsning som till mer än 90 procent handlar om nyinvestering i fossil infrastruktur har inte en plats i det samhälle vi gemensamt behöver bygga upp. Den gröna omställningen kan inte bara rädda klimatet, utan leder också till nya jobb. Preems nya raffinaderi skulle visserligen skapa jobb, men kortsiktiga sådana. Vi gröna ser att det finns många andra investeringar som behöver göras, vilka skapar nya jobb utan att öka klimatutsläppen.

Den globala pandemin kommer att förändra världen för en lång tid framöver. Vilken förändringen blir är upp till oss. Vi vill ta oss ur coronakrisen med hopp, handling och trygghet – och det behöver ske på alla plan. Globalt, nationellt och lokalt.

Framtiden skapar sig inte själv. Vi skapar själva vår framtid. Här och nu.

Emma Nohrén (MP)

ordförande Miljöpartiet Västra Götaland

Esther O’Hara (MP)

ANNONS

ledamot miljönämnden Västra Götalandsregionen