Så när regeringen säger ja till Preemraffs utbyggnad och den är färdigställd kommer inte utsläppen att öka inom systemet. Ökar utsläppen av koldioxid i Sverige så minskar de inom andra länder inom systemet.
Preemraff Bild: Lasse Edwartz

Preemraffs utbyggnad ökar inte uppvärmningen

Som riksdagsledamot under perioden 2002 till 2017 fick jag vara med att införa handel med utsläppsrätter inom EU. Frågan behandlades under flera år och förutom de politiska partierna var också företrädare för industrin och andra intresseorganisationer med i debatten. Även Miljöpartiet var med och drev frågan om hur viktigt det var att få till en handel med utsläppsrätter inom EU och helst hela världen.

ANNONS

2005 infördes systemet inom EES, EU:s 28 plus tre länder. Systemet har under tiden utvecklats och i dag ingår cirka 13 000 anläggningar varav cirka 750 i Sverige. Många anläggningar finns inom energiintensiv industri och energianläggningar.

Principen för EU:s handelssystem är att begränsa utsläppen. Detta görs genom att en övre gräns sätts för hur stora de totala utsläppen från företagen i systemet får vara. Denna högsta tillåtna gräns kallas ”utsläppstak”. Den kommer att sänkas successivt varje år för att på så sätt minska utsläppen.

Handel med utsläppsrätter gör det möjligt att minska utsläppen där det kostar minst. De företag som har höga kostnader för att minska sina utsläpp kan, i stället för att minska utsläppen, köpa utsläppsrätter inom handelssystemet.

ANNONS

Kort efter att systemet dragit igång konstaterades att det varit en frikostig tilldelning av utsläppsrätter i systemet. Utsläppsrätterna har på olika sätt minskats genom åren utöver den årliga beslutade minskningen. År 2021 ska systemet reformeras och skrotningen av utsläppsrätter ska utökas för varje år för att sätta större press på företagen.

Sverige och Preemraff är med i det handelssystem som begränsar de totala utsläppen för koldioxid inom EES. Inget företag får öka sina utsläpp så att de ökar utsläppstaket.

Så när regeringen säger ja till Preemraffs utbyggnad och den är färdigställd kommer inte utsläppen att öka inom systemet. Ökar utsläppen av koldioxid i Sverige så minskar de inom andra länder inom systemet.

Så länge det finns och får finnas fordon och anläggningar som använder petroleumprodukter, så påverkar inte Preemraffs produktion varken användningen av dess produkter eller den totala utsläppsmängden i världen. Ett stopp för Preemraff flyttar bara produktionen någon annanstans.

Det som förvånande mig mest är att Miljöpartiet så tydligt vill att systemet med utsläppsrätter ska läggas ner eller att Sverige som var drivande att införa systemet inom EU ska dra sig ur detta. För det kan väl inte vara tanken från MP att svenska företag ska behandlas både inom EU:s lagstiftning och dessutom ha ytterligare svenska regelverk att förhålla sig till vad det gäller koldioxidutsläppen?

ANNONS

Miljöfrågorna är oerhört viktiga och den globala uppvärmningen är troligen vår tids viktigaste. Men den måste lösas gemensamt inom EU och den resterande världen.

Sverige kan och ska gå före, detta tjänar vi på. Men då ska vi få till beslut mot användandet av fossila bränslen. Att stoppa Preemraff påverkar inte den globala uppvärmningen varken på kort eller lång sikt.

Jan-Olof Larsson

S-riksdagsledamot ”emeritus”