En lösning på problemet med att vi alla dagar saknar tillräcklig eleffekt är att bygga kraftfulla ledningar som flyttar el till södra Sverige, skriver Björn Wolgast, vd på Uddevalla Energi AB.

ANNONS