Vad ska man välja? Debattören anser att SVT:s valkompass är ett dåligt beslutsunderlag.
Vad ska man välja? Debattören anser att SVT:s valkompass är ett dåligt beslutsunderlag. Bild: Hanna Franzén/TT

Public service förnekar ansvaret för valkompassen

Olle Törnqvist: Det är undersökarens ansvar att anpassa sig till politikens förutsättningar

ANNONS

Slutreplik till Sveriges Television

LÄS MER:Är det omöjligt att bli socialdemokrat i valkompassen?

Poängen med lokala valkompasser är att opartiskt guida väljarna genom att identifiera vilka frågor partierna prioriterar på kommunal nivå. I fallet Sotenäs har kompassen missat socialdemokraternas viktigaste frågor. De lokala kompasserna verkar opålitliga. SVT:s projektledare skyller på att Sotenäs S-ledare inte svarat ordentligt på hans frågor. Men genom att förneka public service ansvar gör han saken värre.

Socialdemokraternas lokala valfrågor var inte demokratiskt beslutade när det passade SVT att kräva in dem redan i februari-april. Det kunde säkert getts bättre allmänt hållna svar. Men det är undersökarens ansvar att anpassa sig till politikens förutsättningar (inte diktera dem) och att utforma en metod som gör att resultatet blir tillförlitligt. Allt annat är både dålig forskning och undersökande journalistik. Tänk om ett opinionsundersökningsinstitut som inte fått tillräckligt med svar på sina frågor skyllde på respondenterna och hävdade att resultatet ändå var tillförlitligt. Vilken skandal! Likväl gör SVT just det.

ANNONS

Dessutom hävdar SVT att det vore orealistiskt att komplettera dess otillräckliga enkäter med att, till exempel, läsa lokala debattsidor som Bohusläningens för att bättre kartlägga politiken i kommunerna. Antalet kommuner och partier sägs vara för stort för det. Fel igen! Naturligtvis är sådant arbete orealistiskt om man sitter i huvudstaden och beordrar in information när det passar en själv, för att sedan stoppa in den in sina dataprogram. Men tar man sig ut i verkligheten har det visat sig fullt möjligt att tillförlitligt kartlägga något ännu mer komplicerat, nämligen den lokala demokratiseringen i ett land som Indonesien med 255 miljoner invånare och stort som EU.

Metoden stavas förtroendefullt samarbete med pålitliga lokala informatörer runt om i landet, inklusive journalister. Utan att det kostar skjortan. Jag delade själv ansvaret för det, i tre omgångar; allt finns dokumenterat.

Om en student presenterat ett undersökningsupplägg liknande den lokala valkompass SVT försvarar skulle denne knappast passerat. Förhoppningsvis vill ansvarskännande undersökande journalister bättre. Annars får Trump och hans kampanj mot liberala media vatten på sin kvarn. Nu får väljarna ty sig till debattsidorna.

Olle Törnquist (S)

Professor i Politik och Utveckling

ANNONS