Rädda Barnen är starkt kritiska mot den ”angiverilag” som ska införas

Tillit är fundamentalt i relationen mellan oss invånare och våra myndigheter. Barnet som har det svårt hemma behöver ha en trygg hamn i sin lärare, menar Rädda Barnen.