Sofia Westergren (M) och hästen Elvis.
Sofia Westergren (M) och hästen Elvis. Bild: Ingemar Hammarström

Rädda hästen och andra djur från Konsumentköplagen

Tyvärr dör många hästar eller behöver en lång rehabilitering helt i onödan på grund en lagstiftning som inte passar levande djur, och därför leder till rättsprocesser som ofta tar mycket lång tid då hästen inte får adekvat veterinärvård, träning, foder och omsorg. Detta är den samlade bilden från hästkunniga människor såsom veterinärer, branschorganisationer, advokater, jurister och uppfödare.

ANNONS

Riksdag och regering har under många år jobbat för att djuren ska räddas från KKL och slippa riskera en för tidig död. Sverige har även drivit frågan på EU nivå och det är nu möjligt att undanta levande djur från KKL genom nationellt beslut. Danmark har nyligen tagit det beslutet. Det är med frustration och bestörtning som Moderaterna nu inser att regeringen inte tänker följa utfallet av sitt eget arbete och undanta hästen från KKL!

KKL är framtagen för att stärka konsumentens roll gentemot näringsidkaren och lagen fungerar bra för varor. Men att jämföra en häst med ett kylskåp blir inte bra och lagen är processdrivande för att det uppstår tolkningar och en stor rättsosäkerhet. Dessutom är KKL till nackdel för privatpersoner eftersom de får svårare med att få hjälp med handel av häst av hästkunniga människor som har företag, eftersom dessa riskerar bli stämda i enlighet med KKL. Även stuterier och andra hästföretagare undviker att sälja till privatpersoner eftersom lagen anses så pass rättsosäker.

ANNONS
Hästar är svåra objekt att sälja och köpa.
Hästar är svåra objekt att sälja och köpa.

KKL leder till att privatpersoner inte får tillgång till bra hästar och vid köp av häst undviker hästkunniga människor med företag att hjälpa till.

Några brister med KKL är att den ger 6 månaders omvänd bevisbörda. Med det menas att skador som uppkommer inom 6 månader efter köpet ska anses funnits vid köpet.

Det här leder till att hästen kan brukas oansvarigt, ridas för hårt och skötas illa, allt på säljarens ansvar. Tyvärr ser vi alltför många som tävlar och tränar hästar alldeles för mycket direkt efter köpet utan att först ge hästen grundläggande träning samt bygga upp kondition och muskler.

Att byta miljö för en häst är mycket omvälvande och kan även vara dramatiskt, och det behövs god tid för tillvänjning av nya rutiner, nytt stall och träningsupplägg.

En vara är enligt KKL ny och finns det fel ska dessa åtgärdas av säljare alternativt levereras en ny vara. En häst är alltid per definition en begagnad vara. KKL ger en möjlighet att reklamera felaktig vara upp till 3 år, vilket är väldigt lång tid. Lagen går heller inte att avtala bort utan är tvingande. Så parterna kan vara överens vid köpet och ändå ger KKL köparen lagrum för tvist. I handel av häst är det inte givet så att det är säljaren som är den starkare parten utan oftast är parterna jämlika.

ANNONS

Oseriösa säljare regleras bra i köplagen och det stärker privatpersoner om de kan få hjälp av hästkunniga personer med företag i handel av häst.

Moderaterna vill rädda hästen från KKL!

Sofia Westergren

Riksdagsledamot Moderaterna, Stenungsund och ryttarmamma med hästgård