Rasrisken är för stor för Munkedals kommun

Rolf Jacobsson (KD): Att överta vägar från Trafikverket kan bli mycket dyrt.

ANNONS
|

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna gick samman i Kommunstyrelsen i Munkedal och drev igenom att kommunen skulle ta över vägar från Trafikverket. Kristdemokraterna och Liberalerna var emot.

Fredrik Olsson (KD) och Göran Nyberg (L) har i några insändare påpekat flera orsaker till att det var ett dumt beslut och jag behöver inte upprepa deras argument. Däremot vill jag fästa Munkedals invånares uppmärksamhet på några saker:

Örekilsområdet har varit föremål för ras och stora kostnader har lagts ner för att säkra området mot ytterligare ras. Att Munkedals kommun då skulle ta över Kvistrumsvägen, som S, SD, M vill, fruktar jag kan innebära stora framtida kostnader. Kostnader som Munkedal inte behöver. Vi behöver använda kommunens pengar till att förbättra skolor och äldrevård.

ANNONS

Munkedal har tidigare bildat vägföreningar av kommunens vägar. Stackars de som skulle bli delägare i en vägförening där vägen genom centrum och mellan centrum och Kvistrum ingår.

I kommunfullmäktige backade de 3 stora partierna, S, SD, M, och ställde sig bakom ytterligare utredning av förslaget. Det innebär inte att de ändrat uppfattning. Ni invånare som inte anser att kommunen skall ta över Trafikverkets kostnader gör säkrast i att påpeka för de tre stora partierna vad ni anser. I annat fall kan kommunens invånare stå inför mycket stora framtida kostnader för vägunderhåll i Munkedals centrum samt Kvistrumsvägen. Örekilsälven är stark.

Rolf Jacobsson (KD)

För Kristdemokraterna i Munkedal

ANNONS