Heltid ska vara norm och rättighet på hela arbetsmarknaden, även inom vården och omsorgerna, skriver socialdemokraterna Janette Olsson, Louise Åsenfors och Jim Aleberg.

ANNONS