In this photo taken on Sunday, April 17, 2016 migrants ask for help from a dinghy boat as they are approached by the SOS Mediterranee's ship Aquarius, background, off the coast of the Italian island of Lampedusa. The European Union's border agency says the number of migrants crossing the Mediterranean Sea to Italy more than doubled last month. Frontex said in a statement on Monday that almost 9,600 migrants attempted the crossing, one of the most perilous sea voyages for people seeking sanctuary or jobs in Europe. (Patrick Bar/SOS Mediterranee via AP)
In this photo taken on Sunday, April 17, 2016 migrants ask for help from a dinghy boat as they are approached by the SOS Mediterranee's ship Aquarius, background, off the coast of the Italian island of Lampedusa. The European Union's border agency says the number of migrants crossing the Mediterranean Sea to Italy more than doubled last month. Frontex said in a statement on Monday that almost 9,600 migrants attempted the crossing, one of the most perilous sea voyages for people seeking sanctuary or jobs in Europe. (Patrick Bar/SOS Mediterranee via AP) Bild: Patrick Bar

Regeringen låtsas som att flyktingkrisen är över

Moderaterna: Regeringen för en oansvarig migrationspolitik

ANNONS

Gång på gång försöker regeringen sätta bilden av att flyktingkrisen nu är över och som en konsekvens öppnar man upp för utökad anhöriginvandring och ny asylgrund. Det är djupt oansvarigt, anser vi, eftersom flyktingkrisen långt ifrån är över.

Under 2018 beviljade Sverige näst vflest människor asyl i förhållande till befolkningsmängd inom EU.

Till den siffran ska dessutom läggas kvotflyktingar och anhöriginvandrare. Det stora mottagandet under många år har inneburit omfattande påfrestningar på samhället och blottlagt oförmågan att integrera människor från andra länder. Det tar nu åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. För nyanlända som saknar gymnasieutbildning tar det hisnande 18 år. Varannan arbetslös är utrikes född.

ANNONS

Skolorna, sjukhusen, socialtjänsten och civilsamhället arbetar fortfarande på högvarv för att hantera konsekvenserna av ett stort flyktingmottagande under många år.

Just nu har varken Europa eller Sverige en fungerande migrationspolitik. Därför krävs lösningar på såväl svensk som europeisk nivå, så att migrationspolitiken blir mer kontrollerad och förutsägbar.

Moderaterna föreslår därför förstärkta resurser till EU:s gränskontroll och skärpta straff för grov människosmuggling. Samtidigt måste svensk politik ta ansvar för Sveriges situation. För att komma till rätta med integrationen måste migrationspolitiken vara stram under en lång tid framöver.

Vår förmåga att integrera avgör våra framtida möjligheter att hjälpa människor som är på flykt. Migration och integration hänger därför mycket nära samman.

När Socialdemokraterna presenterade sin valplattform till EU-valet lyste de realistiska förslagen gällande migrations- och integrationsmisslyckandet med sin frånvaro. Socialdemokraterna sätter istället alla sina förhoppningar till att EU:s kvarnar ska lyckas mala de problem som de själva i regering varit helt oförmögna att hantera sedan flyktingkrisen 2015.

Regeringen tar inte heller ansvar för svensk migrationspolitik, utan öppnar upp för utökad anhöriginvandring och ny asylgrund.

Och i stället för att ta tag i Sveriges misslyckade integrationspolitik ägnar sig regeringen åt att brunsmeta sina motståndare, i EU och i Sverige.

Vi moderater ägnar oss däremot åt att fokusera på kampen mot samhällsproblemen. Det vinner vi alla på.

ANNONS

Ann-Sofie Alm (M)

Riksdagsledamot för Fyrbodal

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationspolitisk talesperson

Tomas Tobé (M)

Toppkandidat till EP-valet