Ett öde Nordby köpcentrum under coronapandemin.
Ett öde Nordby köpcentrum under coronapandemin. Bild: Jakob Simonson

Regeringens agerande förstör nordiskt samarbete

Förtroendet mellan Sverige och övriga Norden befinner sig på bottennivåer. Trots att vi tillsammans med våra nordiska samarbetspartier lanserade förslag om gemensamt nordisk krisberedskap redan 2018 och trots att de nordiska statsministrarna så sent som 2019 meddelade att ”Norden på sikt ska vara världens mest hållbara och integrerade region” har senaste tiden tydligt visat var det brister, i Sverige och hos den svenska regeringen.

ANNONS

Längs den svenska gränsen mot Norge sker i vanliga fall ett stort utbyte av varor och tjänster. Under coronapandemin har denna handel avstannat fullständigt. Många orter och företagare som är beroende av utbytet via gränshandeln kommer inte klara sommaren. Turistdestinationerna gapar tomma när folk antingen stannar hemma, eller förbjuds från att korsa gränsen till Sverige.

Längs med norska gränsen har Strömstad, Eda och Årjäng samtliga vittnat om att den lokala handeln och turistnäringen avstannat helt. Butiker och affärer som är beroende av utomstående besökare och turister gapar tomma. Näringslivet har drabbats hårt under corona men för turismen är situationen än värre. Den har fullkomligt slagits i spillror.

ANNONS

Sveriges coronastrategi har diskvalificerat oss för samarbete med våra nordiska grannar. När Danmark, Finland och Norge öppnade upp för resor lämnades Sverige utanför. Okontrollerad smittspridning gjorde att de inte kände sig bekväma med att öppna upp gränserna mot Sverige. I en undersökning ville tre av fyra norrmän se fortsatt stängda gränser och Finlands inrikesminister pekade ut Sverige som ”ett hinder” för en gemensam nordisk linje. Den svenska regeringens hantering av corona får nu långtgående konsekvenser för hela samhället.

Inrikesminister Mikael Damberg kallade grannländernas argument för ”svaga”. Att de svenska dödstalen i relation till övriga nordiska länder är horribla nämnde han inte i sammanhanget. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg poängterade vikten av att få en snabb lösning på plats i mitten av maj. Nu är det juni och fortfarande finns inga lösningar i sikte.

I en och en halv månad har regeringen släpat fötterna efter sig. Snart börjar frågan inställa sig, vill regeringen ens rädda svenska jobb och företag?

Om gränserna är fortsatt stängda behöver vi titta på andra alternativ. Ett sådant är stöd till företag. Vi har föreslagit omsättningsstöd på 100 miljarder kronor för att hjälpa krisande branscher. Detta köper företag tid och räddar dem undan ruinens brant. Regeringen har också kommit med förslag. Deras så kallade ”omställningsstöd”, betalas ut tidigast i juli. På vägen dit kommer hundratals företag gå i konkurs och när pengarna väl kommer täcker de bara två månaders inkomstbortfall. Vi föreslår i stället sex månader med betydligt mindre krångel och krav för att ansöka.

ANNONS

Även tidsaspekten är slående. Regeringen aviserade omställningsstödet den 30 april, 15 maj skickades förslaget på remiss och först nu i juni kommer det behandlas i riksdagens finansutskott. I en och en halv månad har regeringen släpat fötterna efter sig. Snart börjar frågan inställa sig, vill regeringen ens rädda svenska jobb och företag?

Regeringens ”omställningsstöd” är heller ingen lösning i fallet med gränshandeln. Vad turistbranschen och den lokala gränshandeln har för nytta av ”omställning” när regeringens agerande strypt alla intäktskällor är oklart. Nej, stöd direkt till företag, inget onödigt krångel eller administration. Det ska vara högsta prioritet i dagsläget ”Vi såg det inte komma” är en sorglig ursäkt som kommit att användas flitigt på senare tid. Om några månader riskerar vi återigen höra samma visa.

För en gångs skull är det dags att regeringen agerar proaktivt. Ta chansen att agera, stöd den överskridande gränshandeln tills pandemin klingat av. Ge företag möjlighet att rädda jobb och verksamhet. Coronapandemin varar inte för evigt. När vi så småningom återgår till mer normala förhållanden vore det bra om det fortfarande existerade ett lokalt näringsliv i Sverige.

Matheus Enholm (SD)

riksdagsledamot Västra Götaland