"När regionen säger att kött och mejeriprodukter släpper ut si och så mycket, så har man inte räknat med den kol som lagras när fodergrödorna växer, inte heller i det gräs som växer på betesmarken", skriver lantbrukaren Börje Berntsson.

ANNONS