Privata bolag och bemanningsföretag behövs inom vården, anser debattören.
Privata bolag och bemanningsföretag behövs inom vården, anser debattören. Bild: Stefan Bennhage

Regionrådet Helén Eliasson (S) svartmålar sjukvårdspersonal

Är privatanställd vårdpersonal en belastning för patienterna?

ANNONS

Replik till Helén Eliasson (S) Bohusläningen 18/6

LÄS MER:Att köpa vård kostar mer än det smakar

”Prata inte om det, så finns det inte”. Så agerar regionråd Helén Eliasson när hon finner en fråga besvärande. Mina frågor var enkla i fullmäktigedebatten den 8 juni och handlade om en mening i det förord som Eliasson skrivit under i det socialdemokratiska budgetförslaget:

”Vi behöver stärka vår egen organisation och slippa att belasta såväl patienter som verksamhet och ekonomi med inhyrd personal.”

Mina frågor hade varit lätta att besvara. Finns det fler privat anställda som Eliasson anser ”belastar våra patienter” och var finns de? Repliken Eliasson levererar den 15:e juni är i och för sig desto mer ordrik men frågorna förblir obesvarade. Istället är hennes insändare mestadels en kopia av den retorik Socialdemokraterna använt sig av i såväl budgetdebatten som på olika sociala medier för att försvara ett ohållbart budgetalternativ.

ANNONS
Stefan Svensson (KD)
Stefan Svensson (KD) Bild: Peter Wahlström

Att Eliasson duckar för frågorna är i sig illa nog då medborgarna snuvas på en viktig diskussion om människosyn. Än värre är det att det Eliasson skriver i förordet inte var en felskrivning utan något hon och hennes parti faktiskt tycker. Utifrån detta kan konstateras att den socialdemokratiska avogheten till privata alternativ inom vården tar sig allt grövre uttryck. Nu svartmålas även privat anställd personal och sägs utgöra en belastning.

Avslutningsvis kan jag kort konstatera att Eliassons minne är selektivt. Annars hade hon vetat att de årliga tillskotten under socialdemokratisk ledning inte var högre än vad de är idag. Skillnaden var att Socialdemokraterna då tvingades ta ansvar. Det behöver de inte göra längre. Således understiger deras budgeterade resultat för hela regionen år 2024 vad som anses anständigt i en medelstor kommun. Det är inte lösningen på de utmaningar vi nu har. Inte heller är det en lösning att svartmåla delar av den sjukvårdspersonal som nu alla behövs för att hantera den vårdskuld pandemin har medfört.

Stefan Svensson (KD)

Ledamot

Regionfullmäktige