Hällebergsskolan i Ljungskile. Flera tidigare elever vittnar om att de mått mycket dåligt efter att ha gått på skolan. Många beskriver församlingen som en sekt som övervakar deras liv.
Hällebergsskolan i Ljungskile. Flera tidigare elever vittnar om att de mått mycket dåligt efter att ha gått på skolan. Många beskriver församlingen som en sekt som övervakar deras liv. Bild: Jonas Lindstedt

Religiös undervisning ska inte finansieras via skatten

Den statliga/kommunala skolan är till för barnen – inte för föräldrarna.

ANNONS

I dessa partivaltider kan man lätt få intrycket att världen enbart är svart eller vit, att den egna åsikten alltid är den rätta och den andres helt fel. Samtalet polariseras och nyanserna uteblir. Skolan har här en viktig uppgift att fylla för att motverka detta synsätt. Den skall ju vara en demokratisk mötesplats för kunskap och lärande som gör världen större och mer nyansrik. Undervisningen skall vara objektiv och allsidig.

Just därför är religiösa statligt finansierade friskolor en minst sagt tveksam företeelse, eftersom barn och ungdomar inte ska isoleras, utan få tillfälle att träffa och umgås med människor som har andra livsåskådningar är deras föräldrar. Friskolor som bedriver en ensidig religiös fostran bör inte skattefinansieras utan bör drivas ideellt på barnens fritid som söndagsskola, koranskola eller liknande. Den statliga/kommunala skolan är till för barnen – inte för föräldrarna.

ANNONS

Enligt FN:s barnkonvention, som Sverige nyligen godtagit, har barn rätt att själva få söka, välja och forma sin egen livsåskådning med full tankefrihet och religionsfrihet. Det är fel att separera barn utifrån föräldrarnas trosuppfattning. I skolan skall de möta olika, inte bara lika.

I USA, det land som många tycker utmärks av en bigott kristendom, är all offentlig finansiering av religiösa friskolor förbjuden. Inte ens skolskjuts erbjuds. I Sverige däremot kan alla fundamentalistiska eller skapelsetroende organisationer starta skolor för att ”skydda” barnen från olika kunskaper och idéer i samhället som man anser vara falska eller farliga, vilket lett till att organisationer som Livets Ord, fundamentalistisk islam, Hare Krishna, scientologer, Plymouthbröder med flera sekter har och har haft skattefinansierade grund- och gymnasieskolor. Skolverkets kontrollverksamhet är, som de flesta nog förstår, i dessa sammanhang en papperstiger. Enligt svensk lag är religiösa inslag i undervisningen förbjudet. I skolan skall vi undervisa om, inte i religion. Varför låter vi det då ske i ickekommunala skolor? Skall vi skattefinansiera religiösa friskolor? KD och MP tycker det. Kolla själv var ditt eget parti står om du tycker frågan är viktig.

När detta skrivs tycks Uddevalla kommun ha fått sin egen Knutbyskandal, avslöjad och uppenbarad av journalister på GP. Den kristna Hällebergsskolan i Ljungskile har, genom hot om straff, helvete, synd och fördömelse av denna världen, i årtionden kunnat bedriva en psykiskt nedbrytande terrorverksamhet emot sina ungdomar på värsta sektmanér, vilket resulterat i en lång rad självmordsförsök bland dem. Hur detta har kunnat pågå så länge utan att bli uppmärksammat av kommunala myndigheter, kyrka och lokalpress är ett mysterium, en skandal som nog bör utredas och lända till eftertanke. [Bohusläningen uppmärksammade kritik mot Hällebergsskolan redan år 2004, red anm] Så lätt går det alltså att i åratal dölja en obskyr verksamhet med religiösa förtecken mitt i det fridfulla Ljungskile.

ANNONS

Sture Boström

Uddevalla