Ta hand om avfallet vid stugrenoveringen på ett hållbart sätt i sommar, uppmanar Ragn-Sells regionschef Johan Wahlqvist, som ger fem tips. Bilden från Fiskebäckskil.
Ta hand om avfallet vid stugrenoveringen på ett hållbart sätt i sommar, uppmanar Ragn-Sells regionschef Johan Wahlqvist, som ger fem tips. Bilden från Fiskebäckskil. Bild: Lasse Edwartz

Renovera sommarstugan på ett hållbart sätt

Coronapandemin gör att många invånare i Västra Götaland står över utlandssemestern i sommar och passar på att fixa sin sommarstuga. Men hur ska man göra med avfallet? Här är tipsen för att minimera din miljöpåverkan och se till att materialen återvinns till nytt liv, skriver Johan Wahlqvist, regionchef på miljöföretaget Ragn-Sells.

ANNONS

Europeiska länder börjar långsamt öppnas igen efter vårens nedstängningar i coronapandemins spår. Men det lär dröja innan utlandsresandet är tillbaka på allvar. Många invånare i Västra Götaland, som har glädjen att ha tillgång till ett fritidshus, väntas tillbringa stora delar av sommaren där i år.

Då är det många som passar på att hemmafixa i stugan – renovera, måla och rensa i förråd och uthus. Det innebär att stora mängder avfall uppstår.

Redan under våren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på containrar från privatpersoner. Bara i Västra Götaland finns 78 000 fritidshus och i hela Sverige finns över en halv miljon, så det finns mycket att vinna på att återvinna rätt.

ANNONS

Ofta uppstår en del giftigt spill under arbetet, som gammalt trä impregnerat med arsenik, maskinoljor eller lösningsmedel. Sådana ämnen ska inte spridas i naturen, utan måste tas omhand på ett säkert sätt.

Men det är viktigt att även ofarligt avfall återvinns och kommer till nytta igen. Varje gång vi kan utnyttja ett material som redan finns till nästa bygge minskar behovet av att producera samma material igen, med alla de utsläpp det innebär. På så vis ger vi jordklotet semester också.

Här är fem tips om hur du hanterar ditt hemmafixaravfall hållbart i sommar:

Läs på om sorteringen. Ta reda hur du ska sortera olika sorters avfall redan innan du sätter igång att renovera. Kommunens hemsida har oftast information.

Kolla upp var ditt avfall hamnar. Om du hyr en container eller säck för att få hjälp att hantera överblivet material, gör det från en seriös aktör som tar fullt ansvar för att så mycket som möjligt återvinns. Det sista som både du och Västra Götalands natur vill är att avfallet du slitit med hamnar i skogen.

Gammalt tryckimpregnerat virke kan innehålla krom, koppar eller arsenik och klassas som farligt avfall. Lämna det på återvinningscentralen så att det hamnar på en förbränningsanläggning med rökgasrening. Om du eldar upp det själv sprider du gifterna i naturen.

ANNONS

Flytande avfall som oljor går utmärkt att återvinna och kan då ersätta varor gjorda av nyupptagen fossil olja. Det viktiga är att du inte blandar ihop dem, för då är det svårt att skilja dem åt igen. Se till att det framgår av flaskan eller dunken vad den innehåller när du lämnar den till återvinningscentralen.

Se upp med gamla material. Många gamla byggkomponenter, som asbestplattor, är förbjudna sedan länge men finns ofta kvar i gamla hus. I dag är de klassade som farligt avfall och du har ansvar för att de hanteras på ett säkert sätt. Personalen på din återvinningscentral hjälper gärna till.

Vi gläder oss med alla invånare i Västra Götaland som ska få ordning på sommarhuset i sommar. Nu hjälps vi åt för att hålla miljöfarliga ämnen borta från naturen och återvinna värdefulla material till ett nytt liv.

Johan Wahlqvist

regionchef för Västra Götaland på Ragn-Sells