Risk att bli kallad Putinkramare så fort ordet fred nämns

Ett fredsmöte år 2023 måste med nödvändighet också vara ett anti-Natomöte, menar Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet, Lysekil.