I Uddevalla har vi sedan flera år fått lida för statens oförmåga att skapa tillräckligt med elektrisk effekt, menar debattörer.
I Uddevalla har vi sedan flera år fått lida för statens oförmåga att skapa tillräckligt med elektrisk effekt, menar debattörer. Bild: Annika Karlbom

Risken stor att vi kommer att ha rullande strömavbrott i vinter

I Uddevalla har vi sedan flera år fått lida för statens oförmåga att skapa tillräckligt med elektrisk effekt, menar debattörer.

ANNONS
|

Den 31 augusti meddelade Vattenfall att reaktorn Ringhals 4 oplanerat behöver stå still för reparationer fram till slutet av november. Enligt myndigheten Svenska Kraftnät är risken nu stor att vi kommer att ha rullande strömavbrott i vinter, om detta fortsätter. För de av oss som bor i glesbygd och har låga inkomster kommer detta vara förödande och hotande. Vi måste förbereda oss kortsiktigt och långsiktigt. Och vi behöver göra det nu.

Under den förra energikrisen på 1970-talet tog staten långsiktigt ansvar och byggde ut vårt kraftsystem med en massiv satsning på kärnkraft till det bästa, säkraste och billigaste i världen. Det är en sorg att socialdemokraterna sålt ut dessa intelligenta beslut för att blidka ett allt mer radikalt och extremt miljöparti. Ett beslut som de också har förbundit sig att göra efter nästa val.

ANNONS

För Uddevalla kommuns del är beredskapen god att hantera ett rullande strömavbrott, men för våra medborgare är situationen mer allvarlig. Nu i vinter kommer kommunen att behöva ha en beredskap för att kunna evakuera åtminstone våra mest utsatta invånare till tillfälliga boenden.

De som bor i eluppvärmda hus, oavsett om det är med direktverkande el eller med värmepump, skulle kunna vara utsatta för direkt fara för liv och hälsa om ett strömavbrott skulle vara i upp till ett dygn eller mer. Temperaturen i ett enfamiljshus kan redan efter ett dygn vara nere i fem grader, och under noll bara några timmar efter det, vid en utomhustemperatur om -20 grader.

Elsystemet, en grundläggande funktion i ett civiliserat samhälle inte minst i ett arktiskt klimat, har från statens sida reducerats till en bricka i ett politiskt spel, där människor som inte drar sig för att limma sig fast framför ambulanser har tillåtits att få ett avgörande inflytande. I Uddevalla har vi sedan flera år fått lida för statens oförmåga att skapa tillräckligt med elektrisk effekt. Vi har tvingats att tacka nej till helt vanliga industrietableringar motsvarande minst 1500 jobb, och de företag som redan finns här hindras från att expandera.

Det är uppenbart att vi från kommunens sida behöver en högre grad av självförsörjning, även på elektrisk effekt. Vi har under de senaste åren gjort en kraftig utbyggnad av vind- och solkraft, men det hjälper tyvärr föga under den tid som elen behövs som mest – när det är kallt, mörkt och vindstilla. Elsystemet måste dimensioneras så att det räcker till även under den så kallade topplasttiden, och då är endast kraftvärme, vattenkraft eller kärnkraft lösningar.

ANNONS

Moderaterna i Uddevalla föreslår att Uddevalla Energi genast ges i uppdrag att bygga ut vår lokala elproduktion. Så skulle vi kunna säkra jobben och energitryggheten i Uddevalla. Ingen kommer att ordna detta åt oss. Det har vi lärt av oss av den här krisen. Moderaterna i Uddevalla kommer att driva på för att vi ska ha säker och stark elförsörjning.

Moderaterna i Uddevalla

ANNONS