Tåget kommer till Lysekil. Reginatåg. Lysekilsbanan.
Tåget kommer till Lysekil. Reginatåg. Lysekilsbanan. Bild: Liselotte Johnsson

Riv inte järnvägen för lyxlägenheter i Lysekil

Var har vi politikerna i Lysekil som kräver att Trafikverket rustar upp Lysekilsbanan?

ANNONS

I Lysekil står det en elefant i rummet som ingen verkar se. Kommunen är lyckligt lottad med en elektrifierad järnväg och station i centrum. Hur många andra kommuner har inte lobbat för att få tillgång till järnväg?

Lysekilsbanan skulle efter upprustning erbjuda snabbare pendelresor till Göteborg än bussen och järnvägen är i klimathänseende vida överlägsen både bilar och bussar. Fordon med gummihjul förbrukar sex gånger mer energi jämfört med tåget för att övervinna rullmotståndet, ”massera gummihjulen”. Rullmotståndet är så mycket lägre med stålhjul mot stålräls. Rälsen för järnväg kräver också mycket mindre markutrymme än vägen.

Johan Rockström, som är professor i global miljövetenskap, beskrev häromdagen i P1 vad som är på väg att hända med klimatet. Jorden har tidigare varit självreglerande när det gäller klimatet. Haven har absorberat värme, isen reflekterat solljus och växtlighet tagit upp koldioxid och fungerar som ett kassaskåp för växthusgaser – ett buffertsystem som motverkat svängningar i temperaturen. Enligt en datoriserad klimatmodell har jordens medeltemperatur sedan 3 miljoner år tillbaka varierat inom det snäva intervallet - 4 till plus två grader. Det gäller under såväl istider som varmare perioder med vulkanutbrott. Men buffertfunktionen har nu utmattats och Rockström nämnde tre uppenbara förändringar:

ANNONS

I Arktis är flerårsisen borta. Om 30 år kan det vara öppet vatten sommartid.

Glaciärer i Antarktis är på glid ut mot havet. Det kan leda till 2 meters högre havsnivå.

Hälften av de tropiska korallerna i Stora Barriärrevet är döda.

Utan buffertkapacitet balanserar vi på en vass klimategg. Medeltemperaturen har under de senaste 150 åren stigit och är nu plus 1,1 grad. Om temperaturen överstiger plus två grader kan snabba oförutsägbara klimatförändringar avlösa varandra.

Var har vi politikerna i Lysekil som kräver att Trafikverket rustar upp Lysekilsbanan? Det är inte Lysekilsborna som skall betala, det gör inte stockholmarna för ”Förbifart Stockholm” som kommer att kosta minst 37 miljarder.

Järnvägsupprustningen passar in i de investeringsplaner, som nu diskuteras för Bohusbanan med dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg. Efter upprustningen kan pendlare ta tåget från såväl Lysekil, Brastad som Hallinden till Uddevalla och Göteborg och Lysekils hamn kan erbjuda kompletterande godstransport på järnväg.

Varför argumenterar Rombrant och Lysekilspartiet så energiskt för att riva kommunens järnväg – nu då vi skall leva upp till Parisavtalets löfte att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader? Det är inte rättvist att alla pendlare till Uddevalla och Göteborg skall fortsätta att köa med bil eller trängas på bussen morgon och kväll för att enstaka lyxlägenheter skall byggas i hamnen.

ANNONS

Mats Fägerquist