Riv inte Lysekilsbanan

Vi måste satsa mer pengar på järnvägar - inte bilvägar!

ANNONS

Människor bör hålla avstånd och undvika onödiga resor. Evenemang och kongresser ställs in, företag drar ned på driften. Hur länge orkar sjukvårspersonalen? Orsaken är Covid-19, virussjukdomen som inte respekterar några landsgränser.

I morgon kan samma scenario upprepas men orsaken har ett annat namn: Ekologisk kollaps. Klimatforskaren Johan Rockström beskriver hur jorden tidigare själv reglerat temperaturen. Haven har absorberat värme, isen reflekterat solljus och växtligheten har tagit upp koldioxid och fungerat som ett kassaskåp för växthusgaser – ett buffertsystem som motverkat svängningar i temperaturen. Men nu sviktar buffertsystemet.

Klimatpolitiska rådet tvivlar på möjligheterna att hejda utsläppen av växthusgaser och bromsa den fortskridande klimatförändringen. Naturvårdsverket protesterar mot att Trafikverkets låter prognoser om oönskad ökning av vägtrafik styra planerna för kommande investeringar.

ANNONS

Trafikverket har introducerat en 4-stegsprincip för att begränsa utgifter och för att spara naturresurser. Meningen är att alla nya investeringar prövas i fyra steg – från den minsta till den mest resurskrävande åtgärden. Principen inrymmer också kravet att pröva om befintliga transportalternativ såsom sjöfart eller järnväg kan avlasta vägtrafiken.

Men i Region Väst agerar myndigheten tvärtemot sin egen princip. Väg 161 förbinder Lysekil med Uddevalla och här planeras en investering i mångmiljonklassen. Men det är bara vägalternativ som står på dagordningen. Hur den befintliga järnvägen, Lysekilsbanan, skulle kunna avlasta vägtrafiken prövas inte och inte heller de transportmöjligheter som sjöfarten via Lysekils hamn skulle kunna erbjuda.

Hör och häpna! Istället skall Trafikverket riva järnvägen!

Klimatpolitiska rådet skriver att ”tilliten i samhället mellan olika samhällsaktörer, mellan medborgare och makthavare samt mellan landets olika delar är synnerligen viktig när stora samhällsförändringar ska genomföras.”

Är Trafikverket Region Väst en medspelare att lita på när samhället ställer om för att nå de klimatpolitiska målen?

Mats Fägerquist