Riv inte tidigare generationers investeringar i järnväg

Liberalerna: Dags att utreda en framtid för Lysekilsbanan

ANNONS

Trafikverket har stängt av Lysekilsbanan för all trafik. Inte ens enstaka tåg kan längre trafikera banan för transporter till och från Lysekils hamn, och någon möjlighet till sommartrafik eller andra tillfälliga turer finns inte heller. Om Trafikverket anser att det om ett par år inte finns någon trafikeringsvilja som motiverar ett återöppnande av banan kommer den att läggas ned helt.

Just nu pågår ett intensivt arbete där Bohuskommunerna samverkar för att Bohusbanan mellan Göteborg och Strömstad skall rustas upp med bland annat dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla. Liberalerna i Munkedal stöder det här arbetet eftersom det ger möjlighet till klimatsmart pendling för invånarna i Bohuslän.

ANNONS

Lysekils kommun deltar också i arbetet och kommunstyrelsen i Lysekil har i ett beslut påtalat intresset av att man i samband med en angelägen satsning på Bohusbanan också utreder hur detta skulle kunna påverka möjligheterna att återigen öppna Lysekilsbanan för både persontrafik och transport av gods.

Liberalerna i Munkedal tycker att den järnvägsinfrastruktur som tidigare generationer har investerat i är för värdefull för att Trafikverket utan vidare skall få beslut om man anser att det finns förutsättningar för trafik eller inte. Vi tycker därför att Lysekils kommuns önskan om att studera Lysekilsbanans framtid i samband med arbetet med att få till satsningar på Bohusbanan bör stödjas också av Munkedals kommun, vilket vi nu har lämnat in en motion om till Munkedals kommunfullmäktige.

Vi tycker också att Västra Götalandsregionens politiker bör överväga om man inte bör utreda vilken roll en upprustad Lysekilsbana skulle kunna ha i framtiden, innan Trafikverket definitivt tar beslutet att lägga ned den.

Värdet för framtiden för Lysekils hamn av att ha en järnvägsförbindelse in i landet är oomtvistad och därför också av regionalpolitiskt intresse. Upprustad Lysekilsbana skulle också kunna ge en snabbare pendelförbindelse med Uddevalla och vidare till Tvåstad och Göteborg än någon bil- eller busstrafik, och dessutom helt utan klimatutsläpp.

ANNONS

Göran Nyberg

Karin Blomstrand

Liberalerna i Munkedal