Skribenten vill veta vad tanken är med Stena-båtarnas fortsatta vistelse i hamnen.
Skribenten vill veta vad tanken är med Stena-båtarnas fortsatta vistelse i hamnen. Bild: Niclas Jonasson

Röd flagg för Stena-båtarnas miljöpåverkan

Från en utsiktsplats över Uddevalla hamn ser jag tre fartyg registrerade under så kallad bekvämlighetsflagg. Förr hette det i dagligt tal rätt och slätt "piratflagg".

ANNONS

Bekvämligheten under Panama- eller Cypernflagg – värstingarna i ligan – innebär att: "Ett sådant land [...] underlåter att utöva säkerhetsmässig och social kontroll över nationens handelsflotta", enligt Nationalencyklopedin. Redaren kan till exempel betala mindre i lön till besättning och säkerheten brister ofta när det gäller miljön.

Ett av de tre fartygen i blickfältet är Panamaflaggat, men ligger enligt hamnens trafiklista inne endast några dygn för lastning/lossning. De andra två, Cypernflaggade, har varit i Uddevalla sedan i april 2020, alltså snart ett år. Det ena var under tysk flagg vid ankomst innan det flaggades om till cypriotiskt under liggetiden i Uddevalla, i juli 2020, och producerar själv sin el med olja som bolmar rök alla dagar dygnet runt. I stället för att köpa el från land. Det sägs att Uddevalla hamn inte har kapacitet att erbjuda detta.

ANNONS

LÄS MER:Stenafärjorna i Uddevalla har flaggats ut

På båda fartygen står det "För en hållbar framtid" med gröna jättebokstäver. De Cypernflaggade fartygen är Stenas Sassnitz och Saga. Det kan vara befogat att få svar på frågor kring hamnens planer för dessa båtars fortsatta vistelse, samt vilka ekonomiska och miljömässiga överväganden man gör.

• Att det är billigare för Stena att producera elen själv med sin olja är uppenbart. Men vad är miljökostnaden – hur mycket föroreningar släpper båtarna ut? Vem tjänar på affären, och hur mycket?

• När kommer hamnen ha utvecklat dagens bristfälliga infrastruktur till tillräcklig kapacitet för land-el till upplagda båtar i framtiden?

• Vem bestämmer villkoren för uppläggning av fartyg i Uddevalla?

BA

ANNONS