I dag satsar Sverige minst på försvaret som del av den samlade ekonomin av alla länder i vårt närområde, skriver riksdagsledamoten Ann-Sofie Alm (M) och försvarspolitisk talespersonen Pål Jonson (M).
I dag satsar Sverige minst på försvaret som del av den samlade ekonomin av alla länder i vårt närområde, skriver riksdagsledamoten Ann-Sofie Alm (M) och försvarspolitisk talespersonen Pål Jonson (M).

S ger dubbla budskap om försvaret

Socialdemokraterna sänder dubbla budskap om försvaret. Ett budskap med fagra ord och ett i handling.

ANNONS

I ord så säger ledande partiföreträdare som Peter Hultqvist, Niklas Karlsson och Paula Holmqvist att det är viktigt att stärka försvaret.

I handling så har Socialdemokraterna under det senaste året verkat för att urholka de ekonomiska tillskotten till försvaret. Genom att till exempel inte prissäkra den ekonomiska uppgörelsen med C och L minskade tillskotten med många miljarder. Coronakrisen är bara den senaste ursäkten från S för att inte satsa på Sveriges försvarsförmåga.

Detta kunde vi alla se prov på nyligen i de misslyckade försvarsförhandlingarna mellan riksdagspartierna. Det förslag som Socialdemokraterna gick fram med innebär att mindre än hälften av försvarsberedningens förslag kan genomföras fram till 2025. Om S får sin vilja igenom gäller minskade ambitioner för alla stridskrafter i försvaret och med det en ökad säkerhetspolitisk risk för Sverige.

ANNONS

Det är ingen tvekan om att coronapandemin ställer oss och andra länder inför svåra utmaningar, men Sveriges beredskap måste nu prioriteras för att vi ska kunna klara både militära och civila kriser i framtiden. Vi har under den pågående coronakrisen sett effekterna av att Sverige avvecklade det civila försvaret med dess omfattande resurser när det gäller till exempel sjukvårdsförmåga, beredskapslager och befolkningsskydd.

Sverige får inte göra om det misstaget. Vi vet i dag inte om nästa kris kommer att vara civil eller militär. Vad vi vet är dock att Sverige måste ha en bättre samlad beredskap än vad vi har idag om världsutvecklingen fortsätter att gå i fel riktning och osäkerheten ökar. Det kräver mer resurser till totalförsvaret.

I dag satsar Sverige minst på försvaret som del av den samlade ekonomin av alla länder i vårt närområde.

Moderaterna vill bryta den trenden, försvaret måste nu prioriteras och ges tillräckliga resurser.

Pål Jonson

försvarspolitisk talesperson  (M)

Ann-Sofie Alm

riksdagsledamot (M)