Det är inte vi politiker som ska leda och fördela arbetet inom omsorgen, menar debattörer.
Det är inte vi politiker som ska leda och fördela arbetet inom omsorgen, menar debattörer. Bild: Stefan Bennhage

S kritiserar omsorgen och ledning i Sotenäs

Det är inte vi politiker som ska leda och fördela arbetet inom omsorgen, menar debattörer.

ANNONS
|

Socialdemokraterna kritiserar via en insändare alliansen i Sotenäs för deras sätt att sköta omsorgen i kommunen? Det är inte vi politiker som ska leda och fördela arbetet inom omsorgen. Politikens uppgift är att tillsätta de resurser som krävs för att förvaltning, arbetsledning och personal ska klara sitt uppdrag att ge god och rätt vård till brukarna.

Det finns en mycket kompetent ledning inom omsorgsverksamheten som ska delegera, fördela och strukturera arbetet inom omsorgsverksamheten utifrån de behov som brukarna har. Att som Socialdemokraterna nu gör ta över tjänstemän och arbetsledningens roll och ha åsikter om hur arbete sköts är olämpligt eftersom vi politiker inte har samma kunskap att bedöma hur arbetet ska utföras.

ANNONS

Arbetets längd, löner och så vidare är en förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagarens parter och att som Socialdemokraterna gör försöka väcka opinion och ifrågasätta avtalen är högst olämpligt.

När det gäller budget och ge ekonomiska förutsättningar för omsorgsverksamheten så är det viktigt att vi som politiker lyssnar in och förstår vår kommuns förutsättningar och behov av vård och omsorg och tillsätter de medel som behövs. Omsorgsförvaltningen har under innevarande mandatperiod ansökt och fått extrapengar då det funnits en tydlighet i behov av utökade resurser. Omsorgen fick även extra resurser i slutet på 2021 då alliansen bedömde att det fanns ett ekonomiskt utrymme för att stärka omsorgsverksamheten.

Storleken på budgeten ska först och främst bedömas utifrån behovet av vård och omsorg och som riktmärke andra kommuners budget med jämförbara omsorgsbehov och förutsättningar. Nämnas att i jämförelse med andra kommuner med samma förutsättningar och behov av omsorg ligger innevarande budget för Sotenäs omsorgsverksamhet i det övre skiktet.

Vi i Centerpartiet kommer fortsatt att arbeta för att omsorgsverksamheten ska få de medel som förvaltningen anses behöva för att driva en bra vård och omsorg i Sotenäs kommun. Och har stort förtroende för såväl omsorgsledning som personalens sätt att sköta sitt uppdrag

Britt Lindgren, Olof Börjesson, Stig-Arne Helmersson

ANNONS

Centerpartiet i Sotenäs

ANNONS