S-kvinnor efterlyser en kvinnofridspolitik

Mäns våld mot kvinnor är en ständig pandemi som pågår dygnet runt om, året om, menar debattörerna Annika Strandhäll och Louise Thunström.