Socialdemokraterna tar ansvar för Sveriges totalförsvar och regeringen arbetar vidare med ett förslag till försvarspolitisk inriktningsproposition, skriver Paula Holmqvist (S) och Niklas Karlsson (S).
Socialdemokraterna tar ansvar för Sveriges totalförsvar och regeringen arbetar vidare med ett förslag till försvarspolitisk inriktningsproposition, skriver Paula Holmqvist (S) och Niklas Karlsson (S). Bild: Anders Wiklund/TT

S tar ansvar för försvar och finanser

Mitt under den pandemiska kris som världen befinner sig i kräver Moderaterna och Kristdemokraterna att regeringen ska låsa sig vid en given summa för satsningar efter nästa försvarsinriktningsperiod.

ANNONS

Replik till

Pål Jonsson (M) och Ann-Sofie Alm (M) 7 juli

Vi socialdemokrater anser att det är ansvarslöst att mitt under brinnande pandemi binda statens finanser på det sättet. Därför lades försvarsförhandlingarna på is.

Arbetet fortsätter nu med att utforma ett förslag som kan läggas på riksdagens bord i höst. Under processen är vi öppna för fortsatta kontakter med samtliga partier.

I augusti 2019 kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om att successivt öka anslagen till det militära försvaret med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025. Detta innebär en ökning av anslagsnivåerna med 40 procent och är den största satsningen på det militära försvaret sedan 1950-talet. Denna överenskommelse ligger fast.

ANNONS

I försvarsförhandlingarna krävde Moderaterna och Kristdemokraterna ytterligare 48,8 miljarder för åren 2021–2030. Detta trots att vi enats om den största höjningen av det militära försvaret sedan 1950-talet.

Vi var beredda att tillmötesgå behovet av planeringsförutsättningarna efter 2025 genom att inrätta en kontrollstation 2023 för att bedöma förutsättningarna framöver. Men detta var alltså inte tillräckligt för Moderaterna och Kristdemokraterna.

Dessa partier verkar också bortse ifrån att ett militärt försvar inte kan fungera utan stöd från det civila försvaret. Sjukvård, läkemedel, transporter, energiförsörjning, livsmedel, dricksvatten, allt detta måste fungera för att försvaret av vårt land överhuvudtaget ska vara möjligt i händelse av kris eller i värsta fall krig.

Coronapandemin innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Primärt för människors liv och hälsa men även för samhällsekonomin. Vi ser framför oss sjunkande BNP, ökad arbetslöshet och stor osäkerhet om hur den ekonomiska situationen kommer att se ut under kommande år.

Att i ett sådant läge redan nu fatta beslut som binder statens ekonomi även bortom 2025 är för oss inte ett ansvarsfullt sätt att hantera statens finanser.

Regeringen arbetar nu vidare med ett förslag till försvarspolitisk inriktningsproposition. Dörren står öppen för alla partier som på ett seriöst och ansvarsfullt sätt vill delta i processen. Socialdemokraterna tar ansvar för Sveriges totalförsvar.

ANNONS

Paula Holmqvist (S)

riksdagsledamot Fyrbodal, ledamot av Försvarsutskottet

Niklas Karlsson (S)

ordförande Försvarsberedningen, vice ordförande Försvarsutskottet