Vindkraften viner, men blir en vinst för miljön.
Vindkraften viner, men blir en vinst för miljön. Bild: Jakob Simonson

Så blir Munkedal klimatneutralt 20 år före resten av Sverige

Sverige har satt upp ett mål att bli klimatneutralt år 2045. Detta år skall vårt lands nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Munkedals kommun och dess innevånare kan genom att säga ja till etableringen av vindkraftsparken på Skottfjället nå detta mål redan inom två till tre år.

ANNONS
|

Vindkraftsel släpper idag ut cirka 10 gram koldioxid per producerad kilowattimme vilket skall jämföras med elproduktion från koleldade kraftverk vilka släpper ut cirka 90 till 100 gånger mer.

De åtta vindkraftverken som planeras innebär att smutsig elkraftsproduktion snabbare kan fasas ut i Sverige och än viktigare i länder som Polen och Tyskland med stor andel kolkraft dit vi exporterar el.

Vindkraftsparken på Skottfjället skulle leda till minskning om cirka 160 000 ton koldioxid per år jämfört med om elen produceras i ett kolkraftverk på kontinenten eller motsvarande 15 ton koldioxid per innevånare i Munkedal.

De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk är idag 8 ton koldioxidekvivalenter. Investeringen i vindkraft på Skottfjället skulle med andra ord inte enbart göra Munkedal klimatneutralt utan även bidra till att målet nås i ett större område än så.

ANNONS

Att vindkraftsprojektet genomförs skulle vara ett stort och viktigt steg mot klimatneutralitet för Munkedal, Bohuslän och Sverige.

Engagerad fd Dinglebo

ANNONS