Nicolas Maduro
Nicolas Maduro Bild: Ariana Cubillos

Så demoniseras de som går emot USA:s intressen

Erni och Ola Friholt: Iran och Syrien blev mot sin vilja auktoritära i strävan att bevara självständigheten

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Vid upprepade tillfällen de senaste åren hör vi ledande politiker i USA och EU-länder tala om ”Våra intressen”. Märkligt nog gäller intressena inte hemma i USA eller England eller Frankrike. Nej det gäller Libyen, Venezuela, Iran, Irak, Afghanistan, Nordkorea, Syrien, Arabemiraten, Bahrein, Qatar, Kuwait med flera.

Ännu tror många människor i vår världsdel att kolonialismens övergrepp mot världens folk upphörde stegvis under 1950- och 60-talen. En massiv desinformation lydigt återgiven i media lär oss att det är våra kristna och humana värderingar som kränks av ociviliserade råa regimer i de forna kolonierna.

När kolonialmakterna insåg att det skulle bli kostsamt att behålla kontrollen av kolonierna med direkt militär och administrativ närvaro, gavs kolonierna ”fria” och erbjöds istället lån till sin kommande återuppbyggnad. Snabbt gav dessa lån och tillhörande miljardräntor kontroll över de nya staternas politik, som anpassades till kolonialstaternas ekonomiska behov.

ANNONS

I några länder kom nya självständiga regimer fram via revolutioner, som i Libyen och Iran, statskupper, som i Syrien, och via politiska val, som i Chile… De nya styrande levde i en hård omvärld under ständig undergrävande verksamhet från Europa och USA, och blev med eller mot sin vilja alltmer auktoritära i sin strävan att bevara självständigheten och kontrollera det egna landets utveckling.

Europa och USA ser detta som ett hot mot sina ekonomiska intressen och mot sin makt över råvarutillgångar och marknader. Därför har vi fått höra om ledare som angriper och mördar sitt eget folk, till exempel i Libyen, Syrien och senast i Venezuela. Demonisering är första steget mot upprepade krav på demokratisering, frihet och mänskliga rättigheter, följda av bomber.

I dessa krav från vad vi kan kalla ”väst” instämmer satellitstaterna, t ex Sverige, numera, utan att göra en självständig analys och kunskapsinhämtning. Vi överlåter vårt ansvar till Natos så kallade information om läget. Så framställs Ryssland som hotfullt och Sverige rustar lydigt upp.

Idag är Venezuelas och Irans oljetillgångar i skottgluggen. De bryter mot USA:s och EU:s intressen kring Golfen och Persiska viken. Demonisering pågår. Ser vi en enda avvikande insiktsfull rad i landets dominerande media? Hör vi en enda insiktsfull kommentar i TV?

ANNONS

Erni & Ola Friholt

ANNONS