Så drabbar det nya reseavdragsförslaget din ekonomi

Moderaterna: På landsbygden går det inte några bussar och tunnelbanetåg

ANNONS

Nu kommer förslaget om ett kraftigt försämrat avdrag för resor till och ifrån jobbet. Det tilltänkta förslaget som kommer försämrar möjligheten att få dra av för resor på flera sätt. Har man mindre än 3 mil till arbetet så får man inget avdrag över huvud taget, och har man en resväg på mellan 3 till 8 mil så blir avdraget kraftigt reducerat. Det kan i extrema fall röra sig om över 3 300 kronor i månaden eller uppåt 40 000 kronor per år. Men även om dessa fall är ovanliga så kommer väldigt många få en ökad kostnad på minst 1 000 kronor i månaden. Och det är uppåt 200 000 människor som berörs på ett eller annat sätt. Enligt Sweco som utrett miljöeffekten som var en faktor för att man skulle införa det nya systemet att det endast blir en besparing på 0,38 miljarder år 2021. Däremot så ökar kostnaderna för bilpendlarna med 2,4 miljarder kronor.

ANNONS

Remissinstansernas svar på utredningen var heller inte nådiga. De är i huvudsak negativa och till och med skattemyndigheten satte tummen ned för förslaget. Flera remissinstanser trycker på att det nya systemet försvårar arbetspendlingen och kompetensförsörjningen utan att vägas upp av miljövinster.

Utredningen som är ledd av miljöpartisten Lennart Olsen, har enligt vår uppfattning kommit rejält fel i sina slutsatser på flera punkter. Att omvandla resekostnader till en helt privat levnadskostnad sätter väldigt många människor på mycket brydsam situation inte minst ute i landet där det ofta inte går några bussar och tunnelbanetåg. Incitamentet att ta arbete en bit bort från hemorten minskar också kraftigt vilket är en stor nackdel för Sverige på flera sätt.

Därför så vill vi vädja till regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också stödpartierna Centern och Liberalerna, att slänga detta förslaget i papperskorgen. Det är faktiskt mycket bättre att behålla det nuvarande systemet istället för att inför detta eländiga förslag med alla dess nackdelar.

Lars-Arne Staxäng (M)

Sofia Westergren (M)

Riksdagsledamöter från Västsverige

ANNONS