Så gör vi historien levande

Den gångna helgen högtidlighölls Förintelsens minnesdag 27 januari.