Björk är inget kul för pollenallergiker.
Björk är inget kul för pollenallergiker. Bild: Johan Nilsson/TT

Så kan allergivården hjälpa fler patienter

Alla måste få effektiva behandlingar för allergier

ANNONS

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsakerna bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Idag är det internationella astmadagen och vi uppmanar regionerna att skyndsamt jämna ut de geografiska skillnaderna i allergivården.

Årets pollensäsong är här, och den kan enligt experter bli den värsta på 45 år. I Sverige har omkring 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom och var tionde svensk har astma. Astma och allergi är en av våra största folksjukdomar och innebär ofta en dold funktionsnedsättning. Det kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga. Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen.

ANNONS

Samtidigt ger forskningen hopp. Tack vare de senaste årens framsteg kan själva orsaken till många allergier behandlas med allergivaccination. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt eftersom de allergiska besvären och behovet minskar eller till och med försvinner helt.

Dessvärre visar siffror från allergiforskningsföretaget ALK att antalet som får allergivaccination skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Exempelvis fick 48 patienter per 10 000 invånare i Hallands län allergivaccination under 2017, i Västra Götalands län var motsvarande siffra enbart 15 patienter per 10 000 invånare.

Det är oklart vad skillnaderna mellan länen beror på. Utöver lidande för den enskilde medför den ökade utbredningen av allergi stora ekonomiska konsekvenser för den drabbade och för samhället. Till exempel beräknas enbart allergisk snuva kosta samhället tolv miljarder kronor varje år i Sverige.

Att inte använda de behandlingar som finns skapar onödigt lidande och är slöseri med samhällets resurser. Vi uppmanar regionerna att skyndsamt jämna ut skillnaderna och se till att effektiva behandlingar kommer patienterna till del, oavsett vart i landet man bor.

Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreterare Forska!Sverige

Maritha Sedvallson

Förbundsordförande Astma- och allergiförbundet

ANNONS