Anders Knape
Anders Knape Bild: Thomas Carlgren

Så kan det bli enklare för kommuner att bygga ut bredband

Anders Knape, SKR: Det är bara för regeringen att skrida till verket.

ANNONS

Kommuner får i dag inte bygga ut och driva bredbandsnät utanför sina geografiska gränser. Det är ett hinder som regering och riksdag måste röja undan för att alla i Sverige ska få tillgång till snabb uppkoppling. SKR föreslår nu en enkel lösning.

Ska invånare och företag kunna leva och verka i hela landet, då måste det finnas bredband. I dag har 8 av 10 hushåll tillgång till snabbt bredband. På landsbygden är andelen bara 4 av 10.

Därför är det oroväckande att utbyggnaden av den digitala infrastrukturen avtar. 2018 minskade investeringarna i bredband med 11 procent, enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Utbyggnaden av bredband väntas fortsätta att avta och den främsta orsaken till det är att utbyggnaden nu når landsbygden. Det vill säga områden där det är svårt att få lönsamhet.

ANNONS

Den återstående utbyggnaden blir allt mer beroende av offentliga ekonomiska stöd. PTS ser nu över modellen för hur staten fördelar dessa medel. I det här arbetet behöver också kommunernas stadsnät, det vill säga de kommunala bolag som äger och driver bredbandsnät, ges bättre villkor att söka stöden. Dels för att stadsnäten ska få konkurrera med andra aktörer på lika villkor. Dels för att det gynnar svensk bredbandsutbyggnad i stort.

Det finns i dag stadsnät i drygt 160 kommuner. Till skillnad från övriga aktörer på marknaden får inte stadsnäten bedriva sin verksamhet över kommungränser. De kan således inte heller söka ekonomiska stöd för investeringar utanför den egna kommunen. De hindras bygga ut bredbandsnät i sin geografiska närhet trots att det kan vara kostnadseffektivt och trots att stadsnätet i fråga kan vara den enda aktören som kan bygga bredband i området.

Det finns dock en enkel lösning på problemet. Den är att regering och riksdag inför ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen, som hindrar stadsnäten att verka över kommungränser, i lagen om elektronisk kommunikation. Regeringen ser nu över lagen i samband med att Sverige ska genomföra EU:s direktiv om just elektronisk kommunikation.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gett regeringen ett förslag på skrivningar att lägga fram till riksdagen. Det är med andra ord bara att skrida till verket. Vi räknar med att regering och riksdag gör denna insats för att säkra utbyggnaden av bredband i hela landet.

ANNONS

Anders Knape (M)

ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)