"Denna enda fråga är viktigare än alla andra frågor – den gäller att rädda existensen för människans civilisation!"
"Denna enda fråga är viktigare än alla andra frågor – den gäller att rädda existensen för människans civilisation!" Bild: Marcel Kusch

Så kan Feministiskt initiativ bli en del i vår räddning

Huset brinner och brandmännen diskuterar vilka slags slangar man ska ha för att släcka elden. Under tiden brinner huset upp! Precis så är det med politikerna och klimatet. Vi har nio år på oss att halvera utsläppen globalt säger FN och vetenskapen!

ANNONS

Inget av de nuvarande riksdagspartierna har en tillnärmelsevis tillräcklig plan eller budget för att hejda uppvärmningen av planeten, inte ens Vänsterpartiet som har längst gående krav, och inte heller Miljöpartiet, som har blivit för beroende av Socialdemokraterna. Parismålet om att hålla oss under 2 graders ökning, helst högst 1,5 grader, går inte att uppnå på det här sättet, vi närmar oss raskt 3 graders höjning.

Många menar att det enda raka vore att starta ett klimatparti. Men det är en fruktansvärt trög, dyr och omständlig procedur – den tiden finns inte. En lösning, som Gudrun Schyman har föreslagit, är att använda ett parti som redan finns utanför riksdagen.

ANNONS

Gudrun Schymans idé är att ombilda Feministiskt Initiativ till Klimatinitiativetoch sätta ihop en riksdagslista av de allra vassaste klimatexperterna och klimataktivisterna, gamla rävar och unga arga. Det skulle kännas tryggt att lämna över politiken till sådana som Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace, Annika Elmqvist, som tog initiativet till klimatriksdagen 2014, flera aktiva i föreningen för klimatriksdagen, Birger Schlaug, Johan Rockström, Anders Wijkman, Gudruns Schyman själv och några av arrangörerna av Fridays for Future. Greta Thunberg gör nog bäst nytta genom att fortsätta som fri ledargestalt, men hon har inspirerat oändligt många människor, så någon brist på kompetenta personer till riksdagslistan lär det inte bli. De räcker också till listor i kommun- och regionval.

Visst har klimatet kommit upp på agendan och politikerna formulerar mål och löften, men det går på tok för långsamt. Politikerna verkar inte våga lita på folkets vilja till en radikal omställning. Men en ny Sifoundersökning visar att sex av tio svenskar kan tänka sig ett vardagsliv utan fossila bränslen även om det innebär uppoffringar för dem. Med Klimatinitiativetskulle det bli tydligt hur stark människors förändringsvilja är. Och tänk så många förstagångsväljare som skulle dra en lättnadens suck! Ungdomarna förstår – det är deras framtid det gäller.

ANNONS

LÄS MER:Företagen är rädda för en regering utan Miljöpartiet

Kalla det gärna ett enfrågeparti, men denna enda fråga är viktigare än alla andra frågor – den gäller att rädda existensen för människans civilisation!

För Feministiskt Initiativ bör det inte vara något problem att ombildas till Klimatinitiativet eftersom det ytterst handlar om lika villkor för alla människor att leva drägligt i fred och trygghet på denna enda underbara planet! I Fi:s partiprogram finns redan i dag en så ambitiös klimatpolitik att steget till Klimatinitiativetinte är långt.

Även om Klimatinitiativetinte skulle bli jättestort skulle blotta existensen av ett sådant alternativ sannolikt ha en välgörande inverkan på övriga partiers agerande.

Lena Jarlöv

Elsa Agélii

ANNONS