Så kan problemlösare i Västra Götaland få mer stöd

Arvsfondens roll är att stötta det engagemang som finns hos föreningarna och möjliggöra att goda idéer blir verklighet.

ANNONS

Förra året delade Arvsfonden ut 56,9 miljoner kronor till föreningar i Västra Götaland. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få stöd för projekt som ökar inkluderingen och motverkar utanförskapet i samhället, skriver Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

För att följa upp att Arvsfondens stöd når ut i hela Sverige redovisar vi årligen våra utbetalningar per län. Årets uppföljning visar på stora skillnader mellan länen och Västra Götaland tillhör de län som får minst pengar. Under förra året delade Arvsfonden ut 56,9 miljoner kronor till föreningarna i Västra Götaland. Det motsvarar 34 kronor per invånare. Mest medel i Sverige fick föreningarna på Gotland som tilldelades motsvarande 101 kronor per invånare.

ANNONS

Störst anslag i Västra Götaland fick Föreningen Tidigt Föräldrastöd, med 3,4 miljoner kronor för att bedriva projektet "Jämlik start i livet" som ska utveckla nya stödformer för föräldrar som har särskilda behov.

Civilsamhället i Västra Götaland och i resten av landet är viktiga problemlösare när utmaningar i samhället dyker upp. Men de är också viktiga för att tillvarata nya möjligheter. Ideella organisationer ligger på många områden i fronten vad gäller utvecklingen av verksamheter och metoder för och med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ett tydligt framgångsrecept för ett sådant utvecklingsprojekt är att målgruppen själv får vara delaktig, lyssnad på och förstådd. Här har föreningslivet en ”konkurrensfördel” jämfört med offentliga aktörer och näringslivet.

Civilsamhället är på så sätt en nyckelaktör när det gäller vår tids största sociala utmaning: utanförskapet. Känslan av sammanhang och inkludering är livsnödvändig och borde vara en mänsklig rättighet, oavsett ålder, etnicitet, kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar.

Men man löser sällan stora problem ensam. Rätt samarbetspartners är A och O för att utvecklingsprojekt ska bli bra och lösningar varaktiga. Det kan handla om att föreningar samarbetar med varandra eller med kommunen.

I Sveriges föreningar finns mängder av goda idéer, men ofta saknas pengar. Arvsfondens roll är att stötta det engagemang som finns hos föreningarna och möjliggöra att goda idéer blir verklighet. Vi finansierar såväl utveckling av metoder och arbetssätt som byggnation av lokaler och anläggningar.

ANNONS

Kommande år prioriterar Arvsfonden bland annat projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. Vårt mål är att finansiera minst 100 sådana projekt fram till 2021. Vi kommer även fokusera på barns och ungas psykiska hälsa.

Vi på Arvsfonden vill skicka ett budskap till föreningslivet i Västra Götaland: Underskatta inte er betydelse och era idéer. Ni är helt avgörande problemlösare i kampen mot utanförskapet.

Hans Andersson

enhetschef Arvsfonden