Badhusberget i Lysekil behöver andra upplåtelseformer än hyresrätter, menar Lysekilspartiet.

ANNONS