Så stärker vi svensk välfärdspolitik

Nu när den svenska ekonomin är stark satsar vi på att stärka vår gemensamma välfärd. Vi tillför ytterligare 2,6 miljarder kronor i vårbudgeten till stärkt trygghet, hållbarhet och jämlikhet i Sverige. I Västra Götaland handlar det om nära 1,7 miljarder kronor extra.

ANNONS

När vi tog över 2014 var underskottet i de offentliga finanserna hela 60 miljarder kronor. Ungdomsarbetslösheten var så hög att vi fick krishjälp av EU. Jobb, välfärd och klimat hade fått stå tillbaka till förmån för orättvisa och ofinansierade skattesänkningar.

Underskottet har nu blivit till överskott, skolresultaten har vänt uppåt och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002. Nyanlända kommer allt snabbare i arbete och sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ytterligare en kvarts miljon människor i Sverige har nu ett jobb att gå till och våra investeringar i välfärden har lett till över 100 000 fler anställda där jämfört med 2014.

ANNONS

Vi har en sjukvård i världsklass, men det tar för lång tid att få vård. Därför satsar vi 400 miljoner kronor (miljoner kronor) extra för att korta köerna i sommar. Vi lägger också 200 miljoner kronor på vårdpersonalen, utöver de tre miljarder kronor som redan tillförts. Vi har även gjort flera riktade satsningar och vi fortsätter att förbättra för de äldre genom att anslå ytterligare 350 miljoner kronor till äldreomsorgen.

Sverige är tryggt, men står inför ett antal utmaningar. Vi tar säkerhetshoten på allvar och lägger ytterligare 279 miljoner kronor på ny utrustning för Polisen och Tullen. Tillsammans med satsningen på 10 000 fler polisanställda till 2024 och två nya polisutbildningar kommer det att bygga trygghet också framöver. Vi stärker även kompetensen gällande organiserad brottslighet och terrorism. Metoo har aktualiserat frågan om kvinnors säkerhet och vi ökar därför stödet till kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor, medan information och utbildning mot sextrakasserier får ytterligare 125 miljoner kronor.

Ett av de största hot vi står inför är klimatförändringarna och miljöförstöringen. Sverige ska vara ett föregångsland och nu investerar vi ännu mer i solceller, elbilar och biogasproduktion. Det råder inte brist på arbeten, men det finns ett problem med att matcha arbetskraft med de lediga jobben. 100 000 jobb är inte tillsatta för att arbetsgivarna inte hittar personal med rätt kompetens och yrkeskunskaper. Därför bygger vi kraftigt ut. Arbete och bostad går hand i hand. Vi har tagit tag i den akuta bostadsbristen och nu stimulerar vi byggandet med en byggbonus.

ANNONS

Integrationen måste också påskyndas. Språkkunskaper för nyanlända är avgörande för att fler ska komma i jobb, därför satsar vi ytterligare 60 miljoner kronor på det samt 200 miljoner kronor på ensamkommandes boende.

En stabil och långsiktig utveckling, ekonomisk och demokratisk, får vi genom att minska klyftorna och öka tryggheten. Det är socialdemokratisk politik.

Catharina Bråkenhielm (S)

Paula Holmqvist (S)

riksdagsledamöter