Munkedals kommun exteriör kontor
Munkedals kommun exteriör kontor Bild: Lasse Edwartz

Så vårdslöst används pengarna i Munkedal

"Som boende i kommunen är jag mycket orolig."

ANNONS

Har det funnits styrning och ledning i Munkedals kommun den senaste mandatperioden? Som boende i kommunen är jag mycket orolig.

De rapporter som publiceras är ingen rolig läsning. Till kommunstyrelsens kallelse i oktober publicerades delårsrapporten för augusti och visar att Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till minus 27,8 miljoner kronor och årsprognosen visar på ett negativt resultat om 21,7 miljoner kronor. Sektor omsorg har en årsprognos om minus 21,3 miljoner kronor, 6,9 miljoner kronor sämre än april.

I januari 2017 togs riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. Där står att läsa att 2017 har utökning av ram för ny verksamhet (netto) skett med totalt 40 miljoner kronor, det är cirka 8 miljoner i snitt per år i verksamhetsutökning netto.

ANNONS

Av dessa 40 miljoner kronor har främst utökning av budget skett till sektor Omsorg med 30,5 miljoner varav äldreomsorgen med elva miljoner, IFO 15 miljoner, stöd 4,5 miljoner.

Det är våra skattepengar som används så vårdslöst.

Som grädde på moset så kommer det fram i revision att fakturor är saltade och tv-programmet Uppdrag granskning visar att stora pengar har gått till vanligt vägsalt.

Vad har den styrande ledningen i kommunen gjort åt styrningen av kommunen. Hur kan en förvaltningsledning få sitta kvar år efter år och inget görs åt en sådan hantering av våra skattemedel. Det är verkligen dålig ekonomisk hushållning.

Jag skriver detta som en uppmaning till er som kommer att styra kommunen, Gör något, nu, innan det är för sent.

Förbannad munkedalsbo