En elev räcker upp handen i ett klassrum.
”Att både bygga ny skolenhet på Kungsmark och renovera de gamla kommer att bli dubbelt så dyrt och kommunen kommer att dra på sig onödiga drift- och kapitalkostnader”, skriver SD i Munkedal. Bild: Stefan Bennhage

Så vill vi satsa på Munkedals kommun 2022

Sverigedemokraterna presenterar sin budget i Munkedals kommun för 2022.

ANNONS

Satsning på skolan: Vi har låga studieresultat som måste bli bättre. Migrationsverket har dragit in flera miljoner i bidrag till kommunen under mandatperioden men kommunens kostnader har inte minskat. För att kompensera för detta utökar vi barn- och utbildningsnämndens ram med 7,1 miljoner. Pengarna ska gå till:

• Att minska barngrupperna i förskolan.

• Utöka med en dagbarnvårdare.

• Satsningar på mindre undervisningsgrupper.

• Satsning på 2,5 miljoner till centrumskolan i Dingle för att behålla fritids och täcka timplanen.

Vi har i vår investeringsbudget avsatt 150 miljoner för att renovera befintliga skolor med start 2022. Att både bygga ny skolenhet på Kungsmark och renovera de gamla kommer att bli dubbelt så dyrt och kommunen kommer att dra på sig onödiga drift- och kapitalkostnader. Pengar man skulle kunna anställa fler lärare för.

ANNONS

LÄS MER:Ett år av vandaliseringar – så ska Munkedals kommun få stopp på skadegörelsen

Satsning på äldreomsorg: Personalen i äldreomsorgen ska självklart prata svenska. Vi kommer även driva på att ha äldreomsorg i hela kommunen. Då äldreboendet på Tyft i Dingle har blivit svårare att driva har vi lagt fram ett alternativ förslag som innebär en utbyggnad av Dinglegården med 2–3 avdelningar. Att ha boende i varje kommundel är inte bara en politik som ger den äldre möjlighet att bo där man har sina rötter utan också en jämnare fördelning av våra kommunala arbetstillfällen i kommunen. Vi avsätter 77 miljoner för detta i vår budget med start 2022. Hemtjänsten ökas med 1,3 miljoner.

Då behovet av särskilt boende har blivit en osäkerhetsfaktor säkerställer vi ekonomin för att utöka. Det finns ett ökat behov av trygghetsboende i vår kommun. Munkbo ska därför få i uppdrag att bygga 30 trygghetslägenheter i Hällevadsholm samt i anslutning till Dinglegården och Sörbygården för att skapa bra och anpassade bostäder för våra äldre samt en förbättrad arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten.

LÄS MER:Att bygga på spekulation är inget vi kan stå bakom

Skärpa kraven för försörjningsstöd: Då de som går på försörjningsstöd har ökat dramatiskt de senaste åren. Vi ser att vi behöver göra det möjligt för dessa att göra sin plikt för att sedan kräva sin rätt. Därför vill vi införa prestationsbaserat försörjningsstöd.

ANNONS

Flytta miljönämnden till Munkedal: Verksamheten är för dyr i dag. Vi vill att miljöverksamheten ska arbeta både med tillsyn och ha en sund syn på våra företag och privatpersoners förutsättningar i vårt område. Ett område är jordbruk som inte är miljöfarlig verksamhet – mat är något som vi alla behöver.

Genomföra skattesänkning: Munkedal har i dag Sveriges näst högsta skatt. I vår budget har vi skapat utrymme för att sänka skatten med 25 öre. Vi finansierar det med neddragning av den politiska verksamheten samt minskning av den kommunala administrationen.

Christoffer Wallin (SD) för Sverigedemokraternas KF-grupp Munkedal

LÄS MER:Kan ta över uppdraget som kommunalråd i Munkedal