Tobias Andersson, Finn Lundström
Tobias Andersson, Finn Lundström

Säg nej till EU:s Netflix-kvotering

Ungsvenskarna: Konsumenterna lider av EU:s försök att styra marknaden

ANNONS

I den EU-politiska debatten hyllas ofta EU:s positiva sidor medan de allt fler negativa sidorna får stå i skymundan. Ungsvenskarna menar därför att EU-debatten behöver nyanseras.

Vi måste belysa att svenska företag (och Sverige) självklart gagnas av den inre marknaden och EU:s handelspolitik, samt att det är bra att EU kan samverka kring gränsöverskridande brottslighet och klimatutmaningarna. Samtidigt måste vi dock vara ärliga och säga att EU gör markant mer än så idag och det finns mycket som vi ungdomar kan och bör kritisera.

Till exempel tar EU:s maktfullkomlighet sig ständigt an olika skepnader. Nu senast i form av Copyrightdirektivet innehållandes både länkskatt och uppladdningsfilter som i praktiken riskerar att begränsa vår yttrandefrihet i allmänhet och våra memes i synnerhet. Utöver det har EU fattat beslut om att tvinga streamingtjänster likt Netflix och HBO att kvotera in 30 procent lokalt producerat material. Rimligt? Nej, i slutändan blir det vi ungdomar som drabbas när det är EU:s och inte våra preferenser som tillåts styra marknaden.

ANNONS

Vi menar därför att vi måste tillåta oss att inse vad EU har kommit att utvecklas till. När EU-kritiska krafter dessutom är på frammarsch runt om inom unionen borde även de mest EU-positiva politikerna rannsaka sig själva och inse att det gått för långt.

EU har frossat i sig medlemsstaternas beslutandemakt och skattemedel och måste idag bantas drastiskt både för den egna hälsans skull och för dess närstående i form av medlemsstaterna.

Tobias Andersson

Nationell talesperson Ungsvenskarna

Kandidat #10 till Europaparlamentet (SD)

Finn Lundström

Andre vice nationell talesperson Ungsvenskarna

Kontaktperson Ungsvenskarna Göteborg